Bläddra

Att ge plats för den andre? : religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten

Att ge plats för den andre? : religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Köp här
Vilket utrymme är jag beredd att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är mina egna? Vad betyder mötet med människor av en annan tro för min egen tro? 

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med andra religioner – både teologiska och praktiska. Är exempelvis alla religioner likvärdiga vägar till Gud, och är det okej att delta i andra religioners ceremonier? I den här boken skriver teologen Jakob Wirén tankeväckande om lokal interreligiös samverkan och om sådant som skaver – teologiskt och politiskt – i förhållandet mellan religiösa traditioner. Han utforskar utrymmet för den andre på flera plan: 

Religionsdialog: Vilka erfarenheter finns att hämta från den interreligiösa praktiken? Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna? Hur motiverar judar, muslimer och kristna sitt interreligiösa engagemang? 
Ersättningsteologi: Föreställningen att den kristna kyrkan har ersatt det judiska folket som Guds folk har haft förödande konsekvenser genom historien, men hur ser det ut idag? Vilka uttryck för ersättningsteologi finner vi i Svenska kyrkan – i psalmer och predikningar? Hur kan den bäst motverkas?

Profeten Muhammed: Få gestalter är så illa sedda genom den kristna idéhistorien som Muhammed. Också idag tycks kristna ha svårt att tala om den viktigaste personen i världens näst största religion. Hur kan kristna tänka om profeten Muhammed? Och vittnar Muhammed om den Gud som kristna tror på? 

Med engagemang och pedagogisk skicklighet lotsar Wirén läsaren genom komplexa frågor. Boken vänder sig till dig som är intresserad av religionsdialog och religionsteologi, i församling, akademi och samhället i stort.  
Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Jakob Wirén är docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare åt ärkebiskop Antje Jackelén. Han har tidigare skrivit böckerna Utmaningsdriven undervisning: Hur kyrkan kan dela tro och liv idag och Hope and Otherness: Christian Eschatology and Interreligious Hospitality. 
"Författaren skriver ärligt, initierat och argumenterar oftast övertygande. Ett index och en käll- och litteraturförteckning ökar bokens användbarhet. Att ge plats för den andre? kan sträckläsas eller användas som en handbok. Många frågor värda fortsatt bearbetning väcks och författaren ger en samlad överblick av olika förhållningssätt." Helhetsbetyg: 5, Peter Streling, BTJ-häftet nr 7, 2021