Bläddra

Att leda kollegialt lärande i förskolan : en handbok

Kategorier: Förskolan Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen

Att leda kollegialt lärande i förskolan : en handbok

Kategorier: Förskolan Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Att leda kollegialt lärande i förskolan är en bok att använda som stöd i förskolans utvecklingsarbete. Den fokuserar på grupphandledningsprocesser och diskuterar handledning som en konkret metod för att åstadkomma ett kollegialt lärande. Texten är teore­tiskt grundad men erbjuder framför allt en praktisk vägledning i konsten att handleda.

Författaren har själv flera års erfarenhet av handledarutbildningar för verksamma pedagoger, och utifrån sina kunskaper presenterar hon väl beprövade metoder och strukturer för samtal. ­Andra ämnen som tas upp är förhållningssätt inom handledning, gruppdynamik, dokumentation och etiska dimensioner.

Att leda kollegialt lärande i förskolan riktar sig främst till verksamma förskolepedagoger som vill utveckla det kollegiala lärandet på sin arbetsplats, men den är också lämplig som kurslitteratur vid handledarutbildningar.

Detta är en omarbetad version av boken Handledning för kollegialt lärande, med fokus på och exempel från förskolans verksamhet.