Bläddra

Att lyckas med kunskapsbedömning – Internationella och jämförande perspektiv på bedömning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Att lyckas med kunskapsbedömning – Internationella och jämförande perspektiv på bedömning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
De senaste åren har bedömning av elevers prestationer fått ökad uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Av lärare förväntas att de ska kunna tolka och använda resultat från nationella prov samtidigt som de ska behärska den vardagliga undervisningen som inbegriper bedömning för lärande i klassrummet. Skolan är en del av ett kvalitetssystem där man på politisk nivå studerar elevers resultat i ett internationellt perspektiv genom komparativa studier som TIMSS, PIRLS och PISA. Kommuner görs ansvariga för elevers resultat i större utsträckning än tidigare. I den här boken ges en överblick över olika former av bedömning som tillämpas när elevers prestationer mäts. Boken är skriven med utgångspunkt i vad som kan vara viktig kunskap för lärare och elever i arbetet med att säkra en rättssäker bedömning av prestationer. I boken diskuteras därför bland annat bruk och missbruk av bedömning samt bedömning sedd ur elevernas perspektiv. Boken baseras på forskningsstudier från ett antal västeuropeiska länder. Boken vänder sig till lärarstuderande, lärare, skolledare, skolpolitiker och en intresserad allmänhet.