Bläddra

Att manifestera sin kunskap : ett systematiskt kvalitetsarbete, om delaktighet och kunskapsutveckling på fyra förskolor i Vellinge kommun

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Att manifestera sin kunskap : ett systematiskt kvalitetsarbete, om delaktighet och kunskapsutveckling på fyra förskolor i Vellinge kommun

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, som är centralt i all utbildningsverksamhet, tar tid – vilket innebär att man måste få tid. Utbildningsförvaltningen i Vellinge kommun tolkar hög kvalité som tid, långsiktighet och tålamod. En fråga som många ställer sig är hur man kan involvera fler i det systematiska kvalitetsarbetet. Forskning har visat att de utvecklingsinsatser som professionerna själva gör eller tar fram utifrån de lokala behoven och förutsättningarna är de som ger de bästa och mest hållbar resultaten. Inom förskolorna i Vellinge kommun fanns ett behov av att hitta verktyg och processer för att samla in och analysera data i syfte att uppnå en högre systematik i förbättringsarbetet. År 2016 inledde en grupp förskollärare en processtödjarutbildning i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Malmö universitet. Utbildningssatsningen fick namnet: Vellinge förskola – Alla barns rätt till en likvärdig skola. Under tre år förkovrade sig förskollärarna i att identifiera utvecklingsområden, utföra förbättringsinsatser och att utvärdera dessa. Deras arbete har under det senaste tre åren inneburit att de på olika sätt arbetat med vetenskapliga och kollegiala professionella lärprocesser. Deras arbete har lett fram till den här antologin där de har manifesterat sin kunskap i fyra spännande kapitel. Att skriva en antologi som bygger på̊ verksamhetens utmaningar och behov är en process likt en bergochdalbana – just när man tror att man förstår allt måste man ta en paus, ta ett steg tillbaka och betrakta det man skrivit på ett nytt sätt. Det är både en kunskapsresa och en känslomässig resa. Antologin är även ett bidragit till det praktiknära verksamhetsutvecklande forskningsfältet.