Bläddra

Att mäta folkhälsa : kriterier för bra folkhälsoarbete

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin

Att mäta folkhälsa : kriterier för bra folkhälsoarbete

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här
Att mäta folkhälsa innehåller nya angreppssätt på folkhälsoarbete. Hur ska till exempel samhället och läkarprofessionen förhålla sig till ökande klasskillnader i hälsa, i all synnerhet som folkhälsoarbetet erbjuder nya utmaningar för nya grupper i samhället. Bokens tyngdpunkt ligger på det praktiska folkhälsoarbetet och presenterar kriterier för ett bra folkhälsarbete. Förutom metoder och verktyg för folkhälsoarbete, beskriver boken värdet av samhällsdiagnos, register och urval. Även den kvalitetsutveckling som sker inom folkhälsoarbetet presenteras. Ett kapitel om effektivitet och folkhälsoekonomi avslutar boken. Varje kapitel avslutas med övningsexempel. Folkhälsovetenskap som läroämne finns på alla svenska universitet och högskolor. Boken vänder sig därför till studerande på folkhälsovetenskapliga utbildningar och till alla andra utbildningar där hälsan står i centrum. Även folkhälsovetare, folkhälsopedagoger, samhällsvetare, apotekare och alla som professionellt arbetar inom vården kan ha stor nytta av boken.