Bläddra

Att möta döden : omvårdnad vid livets slut

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård

Att möta döden : omvårdnad vid livets slut

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård
Köp här
Hur hanterar människan de existentiella utmaningar vi utsätts för vid livets slut? Hur kan vården underlätta för de drabbade och deras närstående? Den här boken försöker besvara dessa frågor med utgångspunkt i forskningsresultat och samtal med närstående och vårdpersonal. I Att möta döden intervjuas vårdpersonal om hanteringen av den döda kroppen, vad som händer med kroppen då vi dör och hur en obduktion kan se ut. Forskare och erfaren personal går även in på hur ett så kallat brytpunktssamtal kan gå till och vad som kan vara bra att tänka på i samtal med barn som närstående. Anders Eriksson och Christer Gezelius, båda yrkesverksamma rätts­läkare, kompletterar boken med ett fördjupande kapitel om hanteringen av den döda kroppen samt relevant lagstiftning. Att möta döden riktar sig i första hand till studenter på grundläggande nivå i sjuksköterskeprogrammet, men den kan även läsas av verksam vårdpersonal och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med människor vid livets slut.