Bläddra

Att rusta barn för livet – Förskolans arbete för barns positiva utveckling

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Att rusta barn för livet – Förskolans arbete för barns positiva utveckling

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
För att barn ska bli väl rustade att hantera livets upp- och nedgångar behöver de god omsorg i förskolan. Men vad innebär god omsorg och vad kan förskolans personal göra för att främja en positiv utveckling hos de yngsta barnen? Att rusta barn för livet – förskolans arbete för barns positiva utveckling består av tre delar. Bokens första del beskriver kortfattat teorier om tidig utveckling och positiva krafter i livet som en grund för psykisk hälsa. Därefter presenteras forskningsbaserad kunskap om positiv utveckling hos yngre barn, bland annat om anknytning, känslor, lek och kompetens. I del två betonas vikten av glädje och goda relationer för att främja barns välbefinnande och robusthet. Psykiska besvär och varför en del barn utvecklar denna typ av svårigheter tas också upp. I bokens tredje del ges förslag på hur psykisk hälsa och förmågan att hantera livet kan främjas i förskolans vardag. I den här delen finns det dessutom reflektionsfrågor till varje tema som kan användas som utgångspunkt för egen reflektion eller gemensamma diskussioner på förskolan. Bokens målgrupp är personal i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen, liksom alla andra som är intresserade av god kvalitet i förskolan för de yngsta barnen.