Bläddra

Att se på samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning : reflektioner över forskningens villkor

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
Köp här

Att se på samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning : reflektioner över forskningens villkor

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
Köp här
Vetenskapen och det omgivande samhället är samman vävda i ett invecklat ömsesidigt beroendeförhållande. Forskningen ska vara fri och utföras med nödvändig långsam noggrannhet. Samtidigt förväntas den snabbt kunna förse beslutsfattare och andra aktörer med lättillgänglig kunskap för att möta olika samhällsutmaningar. I detta häfte diskuterar Margareta Hallberg ett antal vetenskapsteoretiska frågeställningar rörande samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning.