Bläddra

av: Allan Larsson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
“I Vetenskapen Värld” handlar om Lunds universitets framgångar i kampen om nationella forskningsmedel och hur Lund under ett tiotal år utvecklade och fick beslut om att etablera tre stora forskningsanläggningar, MAX IV, ESS och Medicon Village. Allan Larsson var som ordförande och förhandlare engagerad i…
Köp här

Isbn: 9789185803699

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: GotlandsBoken

Mediatyp: BB

av: Olof Hallonsten

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
The European Spallation Source (ESS) is by far the largest Big Science facility ever built in Sweden. First proposed in the early 1990s, it took until 2015 before construction could start, and when it did, it was at an unlikely place. Lund, Sweden, a small village in the outskirts of Europe, is neither a neutron…
Köp här

Isbn: 9789179243449

Utgivningsår: 20201106

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi. Under 1900-talet kom dessa lantbruksvetenskaper att alltmer införlivas i en akademisk…
Köp här

Isbn: 9789179243425

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Margareta Hallberg

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
Vetenskapen och det omgivande samhället är samman vävda i ett invecklat ömsesidigt beroendeförhållande. Forskningen ska vara fri och utföras med nödvändig långsam noggrannhet. Samtidigt förväntas den snabbt kunna förse beslutsfattare och andra aktörer med lättillgänglig kunskap för att möta olika samhällsutmaningar. I…
Köp här

Isbn: 9789170613395

Utgivningsår: 20210528

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Hellström, Merle Jacob

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
God forskning skapar förutsättningar för ekonomiskt välstånd, stödjer en växande högteknologisk arbetsmarknad och stimulerar det demokratiska samtalet. Forskningens centrala plats i samhället innebär att den kommer att styras på olika sätt, särskilt då medel ska fördelas. I detta häfte analyseras hur olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789170613401

Utgivningsår: 20210528

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Maths Nilsson

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Matematik och naturvetenskap Miljön Miljötänkande och miljöideologi Naturvetenskap Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället Naturvetenskaplig forskning Populärvetenskap Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
Forskarna sägs vara eniga om att klimathotet är allvarligt men det är ändå inget USA:s regering accepterar. I Sverige har miljöministern anmälts för ministerstyre och ensidighet i klimatpolitiken. Men det är inte den enda frågan där vetenskapen ifrågasätts, samma infekterade debatt rasar inom en lång rad andra områden…
Köp här

Isbn: 9789177730408

Utgivningsår: 20170423

Utgivare: Nurret bokförlag

Mediatyp: BC