Bläddra

Att segla i 1200-talets Östersjön

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Köp här

Att segla i 1200-talets Östersjön

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Köp här
Intresset för sjöfartens historia har alltid varit stort. Med tekniska hjälpmedel gör forskningen nya framgångar och det går att hitta allt fler och äldre fartygsvrak. Med digital teknik görs också försök att visualisera forskarnas fynd och tolkningar. Men hur var det egentligen att segla under medeltiden? Dag Persson beskriver i denna bok en seglats från Lübeck till Kalmar. Han vill samtidigt få läsaren att ana en liten del av den stora värld av människor och vardagliga händelser som oftast hamnat i skuggan av kungar och krig. För att göra denna beskrivning trovärdig presenteras kända fakta om historisk sjöfart, byggen med gamla fartyg som förlagor, samt författarens egna erfarenheter ifrån segling med medeltidsfartyget Aluett i Kung Valdmars segelled.