Bläddra

Att skriva akademiskt – – inom vård och medicin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Att skriva akademiskt – – inom vård och medicin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Den som studerar eller arbetar inom det medicinska fältet behöver ibland skriva en uppsats, projektrapport eller vetenskaplig artikel. Akademiskt skrivande kan verka svårt och de vetenskapliga reglerna snåriga. Att ens komma igång med skrivandet kan vara trögt för den som är ovan. För dig som vill komma igång med ditt skrivande är detta en praktisk vägledning som ger konkreta råd om skrivprocess, språk och textbearbetning. Boken förklarar hur man skriver de olika delarna av en vetenskaplig text och ger koncisa råd om forskningsetik, publicering och muntlig presentation. Som läsare får du tidsbesparande tips och hjälp att undvika vanliga fallgropar. Att skriva akademiskt – inom vård och medicin vänder sig till studenter på grund- och avancerad nivå, yrkesverksamma inom sjukvården eller forskarstuderande inom medicin och angränsande fält.