Bläddra

Att skriva det grekiska : en otidsenlig position i svenskspråkig modernism

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Att skriva det grekiska : en otidsenlig position i svenskspråkig modernism

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Att gripa tillbaka på ett tänkande som tar gestalt i tidig antik tragedi och filosofi syftar inte bara till att bryta med konventioner och en stelnad tradition, utan framförallt rör det sig om själva möjligheten att tänka nytt, att frigöra sig från (sin) tid för att som skrivande, utifrån en otidsenlig, kritisk position, närvaro göra det grekiska som något potentiellt framtida. Hur denna närvaro är verksam, liksom hur dessa aspekter av det grekiska tar gestalt inom en svenskspråkig modernism, är frågor som här ställs i fokus.

Anders Lindström är verksam vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Att skriva det grekiska. En otidsenlig position i svenskspråkig modernism är hans doktorsavhandling.