Bläddra

av:Anders Lindström

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Att gripa tillbaka på ett tänkande som tar gestalt i tidig antik tragedi och filosofi syftar inte bara till att bryta med konventioner och en stelnad tradition, utan framförallt rör det sig om själva möjligheten att tänka nytt, att frigöra sig från (sin) tid för att som skrivande, utifrån en otidsenlig, kritisk…
Köp här

Isbn: 9789189113107

Utgivningsår:20200508

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av:Ryan Holiday

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
”en befriande konkret och användbar populärfilosofisk självhjälpsbok” Jan Gradvall, DI Weekend ”Den här boken om stoicismen har tagit NFL med storm.” Sports Illustrated ”En bok att ha på nattduksbordet för alla framtida och nuvarande ledare i världen.” Robert Greene (författare…
Köp här

Isbn: 9789179650360

Utgivningsår:20200629

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Seneca

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter
Den romerske filosofen Seneca (ca 4 f Kr–65) kan på många sätt kännas som en samtida – till exempel när han resonerar om hur vi bör förhålla oss till de påfrestningar livet ovillkorligen ställer oss inför i form av sjukdomar, åldrande och död. Den stoiska filosofiskola som han bekände sig till betonade vår förmåga att…
Köp här

Isbn: 9789171736390

Utgivningsår:20210831

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
NYÖVERSÄTTNING!!. Marcus Aurelius (121–180) var romersk kejsare. Men han var också filosof och förde – på grekiska, eftersom det var filosofins språk – en sorts filosofisk dagbok där han med hjälp av stoisk filosofi försökte bli klar över olika livsproblem. Själv­betraktelser liknar med sin blandning av panorerande…
Köp här

Isbn: 9789171736215

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Plutarchos

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter
De sju skrifter ur Plutarchos stora skriftsamling Moralia, som ingår i denna volym under temat kärlek och vänskap, behandlar frågor om sexualitet, kvinno- syn och samlevnad och belyser synen på dessa frågor för tvåtusen år sedan. Med inledning och kommentarer av Sven-Tage Teodorsson.
Köp här

Isbn: 9789173536745

Utgivningsår:20140114

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Ryan Holiday

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
  ”en befriande konkret och användbar populärfilosofisk självhjälpsbok” Jan Gradvall, DI Weekend ”Den här boken om stoicismen har tagit NFL med storm.” Sports Illustrated ”En bok att ha på nattduksbordet för alla framtida och nuvarande ledare i världen.” Robert Greene…
Köp här

Isbn: 9789179651756

Utgivningsår:20210920

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Ingmar Karlsson

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Islamisk och arabisk filosofi Socialhistoria och kulturhistoria
»Ett värdefullt och välkommet bidrag till förståelsen av en civilisation som djupt påverkat utvecklingen i Europa.« Svenska Dagbladet »Ett lägligt motgift mot historiska vrångbilder … lättläst och fängslande.« Populär Historia »Spännande och väldisponerat med faktarikt innehåll. Arvet från Bagdad är en lysande…
Köp här

Isbn: 9789175451411

Utgivningsår:20140512

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172351196

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av:Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tydliga tecken på omorientering och kritisk prövning av…
Köp här

Isbn: 9789188687302

Utgivningsår:20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av:Peter Adamson

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med samma namn. Här berättar han om den västerländska filosofins gryning på grekiskt område under 500-talet f.Kr., med början i försokratikernas storslagna naturteorier. De följs…
Köp här

Isbn: 9789172351226

Utgivningsår:20201016

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av:Peter Adamson

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Filosofi i den hellenistiska och romerska världen är andra delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor . I denna volym följer vi filosofins utveckling i Medelhavsområdet under närmare tusen år, från 300-talet f.Kr. fram till 500-talet e.Kr., från de grekisktalande områdena i öst till det romerska…
Köp här

Isbn: 9789172351233

Utgivningsår:20210114

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Under belägringen av Aquileia, omgiven av krigiska markomanner och kvader, började den romerske kejsaren Marcus Aurelius skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna odödliga samling reflexioner om hur man finner själslig styrka och därmed ett sätt att förhålla sig till världen, både utom och inom en själv. I snart…
Köp här

Isbn: 9789187193255

Utgivningsår:20170605

Utgivare: Sjösala förlag AB

Mediatyp: BB

Utgått

Isbn: 9789171733726

Utgivningsår:20120322

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Klas Grinell

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
När ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället? Frågan är angelägen i klimatomställningens tid, då vi inte endast behöver hitta nya sätt att resa, producera och konsumera, utan också nya sätt att handla, tänka och leva.Med…
Köp här

Isbn: 9789189139855

Utgivningsår:20210816

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Plutarchos

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter
Den grekiske historikern och filosofen Plutarchos är framför allt känd som levnadstecknare, och hans biografi er inspirerade bl.a. Shakespeare till flera dramer. Men större delen av Plutarchos produktion utgörs av skriftsamlingen Moralia, som omfattar ett sjuttiotal skrifter i olika genrer: avhandlingar, essäer,…
Köp här

Isbn: 9789178110131

Utgivningsår:20191111

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Få filosofer har utövat ett sådant inflytande på den västerländska tanketraditionen som Aristoteles. I ”Tre böcker om själen”, förmodligen tillkommen under den tid då Aristoteles ledde den egna skolan Lykeion i Aten, mellan åren 335 och 323 f Kr, diskuteras livsprincipen och människans själ. ”Tre…
Köp här

Isbn: 9789171736307

Utgivningsår:20210526

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Plutarchos

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Den tredje volymen av texter ur Plutarchos Moralia att komma ut på svenska. Plutarchos (ca 46ca 120125 e. Kr.) var en av de mest produktiva författarna under antiken och hans skrifter har delats in i Levnadsteckningar, som består av 50 biografier, och Moralia, som är en samling på ungefär 70 filosofiska och…
Köp här

Isbn: 9789173538510

Utgivningsår:20160913

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Charlotta Weigelt

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Sokrates är lika undanglidande som han är välkänd. Han delar hela filosofihistorien i ett före och ett efter, men efterlämnade själv inga skrifter. Vi känner honom uteslutande via andras texter, framför allt Platons dialoger. I dem spelar Sokrates vanligen den filosofiska huvudrollen och han betraktas därför ofta som…
Köp här

Isbn: 9789189113060

Utgivningsår:20231109

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BB

av:Pierre Hadot

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Vad är antikens filosofi? På den frågan svarar våra universitet traditionellt med en historia om filosofiska läror och system. Pierre Hadot ger här ett helt annat och nytt svar. Ända sedan Sokrates och Platon och fram till kristendomens början har filosofin tagit sin början i valet av ett visst levnadssätt, en…
Köp här

Isbn: 9789171734631

Utgivningsår:20151115

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Marcus Tullius Cicero

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Antikens filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Retorikern, advokaten och politikern Marcus Tullius Cicero, som blev mördad på order av triumviren Marcus Antonius år 43 före Kristus, är för eftervärlden mest känd för sina tal och brev. Talen har uppfattats som ett mönster av kraftfull framställningskonst och breven låter oss komma personen Cicero inpå livet på ett…
Köp här

Isbn: 9789171736369

Utgivningsår:20211029

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Ingmar Karlsson

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Islamisk och arabisk filosofi Socialhistoria och kulturhistoria
»Ett värdefullt och välkommet bidrag till förståelsen av en civilisation som djupt påverkat utvecklingen i Europa.« Svenska Dagbladet »Ett lägligt motgift mot historiska vrångbilder … lättläst och fängslande.« Populär Historia »Spännande och väldisponerat med faktarikt innehåll. Arvet från Bagdad är en lysande…
Köp här

Isbn: 9789177891949

Utgivningsår:20200323

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av:Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Antikens filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Aristoteles betydelse för filosofins och vetenskapens utveckling är svår att överdriva och han var länge en självklar auktoritet på olika områden. Det tog till exempel nästan två tusen år att överträffa hans insatser inom biologin. Inom moralfilosofin är det emellertid annorlunda. Där är Aristoteles resonemang…
Köp här

Isbn: 9789171734808

Utgivningsår:20160510

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Aristoteles

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Få tänkare har varit så inflytelserika som Aristoteles. I detta ­klassiska verk formulerar Aristoteles grunderna till retoriken, teorier som i våra dagar är mer aktuella än någonsin. Nu finns ett av humanvetenskapernas viktigaste verk för första gången på svenska. Med insiktsfulla och klargörande noter tar…
Köp här

Isbn: 9789197522632

Utgivningsår:20120302

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Seneca

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter
Den romerske filosofen Seneca (ca 4 f Kr–65) kan på många sätt kännas som en samtida – till exempel när han resonerar om hur vi bör förhålla oss till de påfrestningar livet ovillkorligen ställer oss inför i form av sjukdomar, åldrande och död. Den stoiska filosofiskola som han bekände sig till betonade vår förmåga att…
Köp här

Isbn: 9789171735041

Utgivningsår:20180320

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Under belägringen av Aquileia, omgiven av krigiska markomanner och kvader, började den romerske kejsaren Marcus Aurelius skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna odödliga samling reflexioner om hur man finner själslig styrka och därmed ett sätt att förhålla sig till världen, både utom och inom en själv. I snart…
Köp här

Isbn: 9789187193729

Utgivningsår:20220519

Utgivare: Sjösala förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175803494

Utgivningsår:20071202

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, »Lagarna«, som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar under vandringen hur en välordnad stat ska byggas upp.…
Köp här

Isbn: 9789188687319

Utgivningsår:20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av: Aristoteles

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Få tänkare har varit så inflytelserika som Aristoteles. I detta ­klassiska verk formulerar Aristoteles grunderna till retoriken, teorier som i våra dagar är mer aktuella än någonsin. Nu finns ett av humanvetenskapernas viktigaste verk för första gången på svenska. Med insiktsfulla och klargörande noter tar…
Köp här

Isbn: 9789186093501

Utgivningsår:20220125

Utgivare: Retorikförlaget AB

Mediatyp: BC

av: Epiktetos

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Tidlös klassiker om att leva förnuftigt Epiktetos stoiska manual Handbok i livets konst har trots sitt nätta omfång haft ett närmast omåttligt inflytande på utvecklingen av den moderna filosofin. Den blev en omedelbar bästsäljare bland intellektuella, anti-kristna tänkare och filosofer när den översattes till…
Köp här

Isbn: 9789176450239

Utgivningsår:20230425

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av:Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Platon själv, utan av lärjungar till honom vid hans…
Köp här

Isbn: 9789188687326

Utgivningsår:20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av:Marcus Tullius Cicero

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Retorikern, advokaten och politikern Marcus Tullius Cicero, som blev mördad på order av triumviren Marcus Antonius år 43 före Kristus, är för eftervärlden mest känd för sina tal och brev. Talen har uppfattats som ett mönster av kraftfull framställningskonst och breven låter oss komma personen Cicero inpå livet på ett…
Köp här

Isbn: 9789171736635

Utgivningsår:20230306

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Hege Dypedokk Johnsen

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Plato’s Socrates is famous for claiming that “I know one thing: That I know nothing”. There is one subject that Socrates repeatedly claims to have expertise in, however: ta erôtika. Socrates also refers to this expertise as his erôtikê technê, which may be translated as “erotic expertise”. This study investigates…
Köp här

Isbn: 9789176494967

Utgivningsår:20161101

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av:Todde Salén

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
På grekiska heter Platons dialogen POLITIK. På engelska heter den REPUBLIK. Sätter man sig in i dialogens budskap blir det självklart att de tankar som förs fram i dialogen verkligen har omsatts i praktisk handling, när den moderna västerländska ”demokratiska staten” (C2) skapats. Det är lika självklart att…
Köp här

Isbn: 9789163072765

Utgivningsår:20010915

Utgivare: Föreningen Duga

Mediatyp: BC

av:Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Den andra boken av planerade sex med Platons samlade skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe. Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan…
Köp här

Isbn: 9789188687296

Utgivningsår:20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
NYÖVERSÄTTNING!! Marcus Aurelius (121–180) var romersk kejsare. Men han var också filosof och förde – på grekiska, eftersom det var filosofins språk – en sorts filosofisk dagbok där han med hjälp av stoisk filosofi försökte bli klar över olika livsproblem. Själv­betraktelser liknar med sin blandning av panorerande…
Köp här

Isbn: 9789171736673

Utgivningsår:20221215

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Charlotta Weigelt

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
När man skriver den politiska filosofins historia intar Platon en helt central ställning. Det är här som tänkandet om det politiska, det vill säga om polis, stadsstaten, tar form på allvar. Förutom att flera av Platons dialoger behandlar frågor om samhälls- och styrelseskick, rättvisa och medborgarrollen, har han också…
Köp här

Isbn: 9789186883348

Utgivningsår:20150209

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC