Bläddra

Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studieteknik och inlärningsförmåga

Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studieteknik och inlärningsförmåga
Köp här
Läser du din första termin på högskolan? Den här boken är till för dig. Den beskriver vad du förväntas lära dig på högskolan, men erbjuder också konkreta verktyg och tips på hur du lyckas med dina studier. Exempel på frågor som boken tar upp är: Hur lär jag på bästa sätt? Hur skapar jag goda studievanor? Hur läser jag kurslitteratur? Hur blir jag bra på att planera? Hur gör jag för att analysera och kritiskt granska? Hur behåller jag koncentrationen när jag läser? Hur kan jag påverka min motivation? Hur tränar jag och förbättrar mitt minne? Denna andra upplaga är omarbetad, och utifrån studenters återkoppling har författarna utvecklat resonemangen om vanor, mindset, uthållighet och snabba belöningskickar som ibland stjäl för mycket av vår tid. Boken vänder sig till nya studenter på högskolan, men kan även användas av gymnasieelever som en förberedelse inför högre studier.