Bläddra

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet

Kategorier: Arbetspsykologi Diskriminering och jämlikhet Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet

Kategorier: Arbetspsykologi Diskriminering och jämlikhet Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Förord Författarpresentationer 1. Lisa Björk, Gunnar Aronsson, Erik Berntson, Malin Bolin & Linda Corin: Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet – driv-krafter, metoder och perspektiv i Annika Härenstams forskargärning 2. Lisa Björk & Linda Corin: Psykologen blir arbetslivsforskare 3. Töres Theorell: Glimtar från Annika Härenstams tidigare forskarår Del 2 ARBETETS ORGANISERING OCH ARBETSORGANISATION 4. Gunnar Aronsson: Tillit 5. Gunnela Westlander: Det hjärtliga samförståndet i Frederick Taylors gestaltning – en essay Del 3 ATT FÅNGA ARBETETS ORGANISERING – METODANSATSER 6. Gun Johansson, Gunnel Ahlberg, Kerstin Waldenström & Måns Waldenström: MOA-projektet – ett projekt på tvären, med många nivåer och flera perspektiv 7. Malin Bolin, Chatrine Höckertin & Staffan Marklund: Att studera organisationseffekter med flernivåanalyser – erfarenheter från projektet ”Friska arbetsplatser” Del 4 ARBETSMILJÖ 8. Peter Westerholm, Lars Alfredsson, Malin Bolin, Eleonor Fransson, Anders Knutsson, Maria Nordin & Staffan Marklund: Arbetsmiljö och hälsa – WOLF-projektets utveckling från individ till organisations- och flernivåanalyser 9. Karin Allard, Urmi Nanda Biswas & Anders Pousette: Using a Gender Lens at Work: Organizational Values, Gender Safety Climate and Work Environment 10. Magnus Svartengren, Roger Hansson & Peter Westerholm: Kränkningar och mobbning i komplexa arbetsmiljöer Del 5 LEDNING OCH FÖRÄNDRINGSARBETE I OFFENTLIG VERKSAMHET 11. Lotta Dellve & Gunnar Ahlborg jr: Att fånga chefers arbete, förutsättningar och strategier i organisering av arbetsförhållanden och utvecklingsarbeten 12. Linda Corin, Lisa Björk, Erik Berntson & Tina Forsberg; Chefskap, hälsa, effektivitet och förutsättningar i offentlig sektor (CHEFiOS) – om resan från individ till organisation inom ledarskapsforskningen Del 6 DET OJÄMSTÄLLDA ARBETSLIVET 13. Birgitta Jordansson & Linda Lane: Diskursiva förutsättningar för ett hållbart arbetsliv – sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv 14. Hanna Westberg: Tillit, socialt kapital och jämställdhet 15. Petra Lindfors, Helena Falkenberg & Magnus Sverke: Organiserad psykosocial arbetsmiljö: framåtblickar utifrån befintligt kunskapsläge Del 7 ANNIKAS FORSKARGÄRNING – AVTRYCK 16. Margareta Wallin: Vad innebär nyttiggörande och samverkan i praktiken? Annika Härenstams alster och referenser – utvalda publikationer