Bläddra

Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet. SOU 2013:40 : Slutbetänkande från Innovationsrådet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet. SOU 2013:40 : Slutbetänkande från Innovationsrådet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
SLUT. KAN INTE BESTÄLLAS.

Utredningens målsättning: vill stödja och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet på två sätt:
  • För det första genom att lägga förslag som syftar till att ytterligare konkretisera regeringens politik på området. Utredningen vill förbättra förutsättningarna i offentlig verksamhet att tänka nytt för att göra nytta, att gå från idé till handling och att ta kontrollerade risker.
  • För det andra vill utredningen stimulera det fortsatta samtalet i kommuner, landsting och statliga myndigheter hos dem som i sitt dagliga arbete är med och utvecklar den offentliga verksamheten. Därför vill de därför gärna uppmana regeringen att vid remittering av betänkandet, eller på annat sätt, ta in synpunkter inte bara på våra förslag, utan även på våra resonemang och uppfattningar.

En viktig fråga i sammanhanget är huruvida resonemangen kan vara till nytta i myndigheternas egna verksamhetsutveckling.