Bläddra

Att trolla med kvalitetssäkring : en jämförelse mellan hälso- och sjukvården och revisionsbranschen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Att trolla med kvalitetssäkring : en jämförelse mellan hälso- och sjukvården och revisionsbranschen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
De senaste två decennierna har införandet av kvalitetssäkring varit en trend bland såväl privata som offentliga verksamheter i Sverige. Trenden har fört med sig nya kvalitetssäkringstekniker, kontrollformer och i viss mån normer och värderingar. I Att trolla med kvalitetssäkring beskrivs de tämligen olika förändringsprocesser som införandet av kvalitetssäkring har gett upphov till inom fälten hälso- och sjukvården samt revisionsbranschen. Ett centralt tema är hur införandet av kvalitetssäkringsidén har påverkat de redan befintliga kontrollformerna. Detta diskuteras i en jämförande analys, där även likheter och olikheter inom fälten framförs. Vidare diskuteras vilka aktörer som fört fram kvalitetssäkringsidén, samt vilka förväntningar som kopplats till den. Läsarna får utförliga beskrivningar av de båda fälten som analyseras och av författarnas teoretiska reflektioner. Att trolla med kvalitetssäkring är skriven dels för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården och revisorsbranschen, dels för studenter och forskare med intresse för spridnings- och förändringsprocesser samt styrning och kontroll av professioner.