Bläddra

Att undervisa analfabeter : från det konkreta till det abstrakta

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Att undervisa analfabeter : från det konkreta till det abstrakta

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Boken beskriver hur man börjar arbeta med en grupp när det inte finns något gemensamt språk, när man sällan har tillgång till modersmålslärare och då eleverna inte kan ta lexikon till hjälp. Arbetsgångar visar hur man lägger upp undervisningen och hur konkret man som lärare måste gå till väga för att eleverna ska förstå.


Att undervisa analfabeter ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning om pedagogik och lärande.