Bläddra

Att utveckla mänskliga resurser i organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Att utveckla mänskliga resurser i organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Mänskliga resurser är avgörande för organisationers utveckling och överlevnad.I alla organisationer finns det därför ett stort behov av att ta tillvara, utveckla och mobilisera mänskliga resurser. Med utgångspunkt från detta perspektiv behandlas här ämnen som ledarskap, organisationsteori, organisationsutveck-ling, kultur och kompetens, arbetets innehåll samt vilken betydelse som mänskliga resurser får i framtidens samhälle. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor i bl.a. företagsekonomi, sociologi, psykologi och statsvetenskap. Den är också värdefull för alla som praktiskt arbetar med ledarskap och organisationsutveckling.