Bläddra

Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt : en studie av hållbar utveckling

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen

Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt : en studie av hållbar utveckling

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen
Köp här
Urbanisering är en mångfacetterad process som omfattar befolknings­struktur, företagande, myndighetslokalisering, handel, medie­bevakning, kulturliv och kommunal service. Allt detta urbaniseras såväl av stat och regioner som av kommunerna själva genom att de centraliserar verksamheter, ofta som en följd av svag ekonomi och minskat invånar­antal. Men det ogillas när man själv drabbas. Författarna kartlägger urbaniseringens effekter för kommuner av olika storlek och diskuterar kommuners livskraft med hållbarhet som utgångspunkt. Kommuner med tillräcklig kritisk massa blir nav dit invånare och entreprenörer vänder sig för att handla, socialisera och arbeta. Mindre kommuner utan kritisk massa satsar på samarbete, helst med grannkommuner med en bättre position än de själva har. En ökad mängd aktiviteter åläggs kommunerna, vilket de ofta ser som ett problem – men det innebär snarare en möjlighet eftersom det visar att kommunerna är viktiga. Boken vänder sig till alla som har ett intresse av att kommuner själva och tillsammans skapar attraktivitet som når bortom sär­intressen och kortsiktiga överväganden. Två problem här är mediebilden av små kommuner samt tillväxt som självklar indikation på kommunens attraktivitet.