Bläddra

Avancerade Styrsystem Övningar

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Avancerade Styrsystem Övningar

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läromedelspaketet i Styrteknik ger en utmärkt introduktion till dagens automatiserade verklighet. Faktaboken och övningarna är fristående läroböcker och fungerar som en sammanhållande källa till information inom kurserna Styrteknik A och B samt Avancerade styrsystem.

Läs mer
Styrteknik A
Tonvikten har lagts vid att presentera styrteknik på ett mycket enkelt och lättillgängligt sätt. Pneumatiken har fått en framträdande plats, liksom presentationen av PLC och grundläggande PLC-programmering. I anslutning till faktabokens pneumatikavsnitt finns också en kortfattad introduktion i hydraulik. Områdena pneumatik och hydraulik kräver en del kunskaper.
Styrteknik A B C
Faktaboken fungerar som en introduktion till dagens automatiserade verklighet och följer till stor del Skolverkets kurser för Styrteknik A, Styrteknik B och Avancerade styrsystem samt delar av kursen Industriell IT. Till faktaboken finns övningshäften och laborationer.
Styrteknik A Laborationer
Styrteknik A Laborationer är framtagen för att nå målen i Skolverkets kursplan för Styrteknik A och Styrteknik Introduktion. Laborationerna går från logiska funktioner med elektriska komponenter, vidare till hantering av pneumatiska och elpneumatiska applikationer. Som grund för styrning med PLC beskrivs en anläggnings funktion och arbetssätt. Styrteknik A Laborationer kan användas till både Styrteknik A och Styrteknik A B C. Till laborationerna finns anpassad laborationsutrustning från Micro Support AB.