Bläddra

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. Ds 2015:51

Kategorier: Juridik
Köp här

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. Ds 2015:51

Kategorier: Juridik
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Enligt Socialstyrelsen sänker screening med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent. I Ds:n föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.

Det underliggande motivet till förslaget är att det är en del av regeringens arbete med att stärka kvinnors hälsa och att uppnå en mer jämlik vård. En av de viktigaste faktorerna för att kunna bota cancer, är att den upptäcks i ett tidigt skede.