Bläddra

Bachelor- og masteroppgaver i sosial- og helsefag : råd og vink – skritt for skritt

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Köp här

Bachelor- og masteroppgaver i sosial- og helsefag : råd og vink – skritt for skritt

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Köp här
Denne boken viser deg hvordan du skriver en bachelor- eller masteroppgave, skritt for skritt. Den gir deg detaljert og strukturert veiledning i arbeidet med å gjennomføre dette. Boken er organisert slik at den følger disposisjonen til slike oppgaver. I hvert kapittel redegjøres det for ulike forhold du må ta hensyn til, både når det gjelder presentasjonsform og innhold. På denne måten er den lett å slå opp i, og vil fungere som en sjekkliste for om alle forhold som bør inkluderes i oppgaven faktisk er tatt med. Boken er særskilt rettet mot oppgaveskriving innenfor sosial- og helsefag, men vil også være nyttig i andre fagområder, samt for veiledere og forelesere.