Bläddra

Bahador Doranis och Aho Hesanis privata brev

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här

Bahador Doranis och Aho Hesanis privata brev

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här
Ziba Karbassi är född i Iran men är bosatt sedan slutet av 80-talet i London. Redan efter utgivningen av sin första diktsamling 1996, framstod det klart att den unga poeten skulle komma att inta en särplats inom den persiska poesin. Ziba Karbassi har idag ett tiotal diktsamlingar på sin verklista; hon har medverkat flitigt på poesifestivaler världen runt och hennes poesi har översatts till många andra språk. I denna diktsamling läser vi berättelser om tusentals olika personer genom samtalet mellan Ahoo och Bahadori och vägleds in i labyrinten av vår historia. Vi går in i en expansiv känslomässig rymd där gränser för oändlighet, separation och tomhet vävs samman med glädje och sorg.