Bläddra

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om de barn som av någon anledning inte lyckas med den första läs- och skrivinlärningen, de som tappar sugen och därmed tilltron till sin egen förmåga att lära.
Boken är avsedd för blivande och verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger i grundskolans tidiga år inklusive förskoleklass.
Den är också lämplig som kurslitteratur i fördjupningskurser för logopeder, psykologer och skolsköterskor samt andra som är verksamma inom elevhälsan.