Bläddra

Barn med ätsvårigheter : förhållningssätt och råd till förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Barn med ätsvårigheter : förhållningssätt och råd till förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Förskolan spelar en stor roll för barns ätande, matlust och nyfikenhet på mat eftersom många barn äter fler måltider där än hemma. För att stötta och hjälpa barn med ätsvårigheter krävs kunskap, tålamod och energi. I den här boken får du fakta om barns ätutveckling, ätsvårigheter och hur en utredning kan gå till. Du får praktiska tips på hur du kan skapa goda förutsättningar för dessa barn vid förskolans måltider och råd om hur du kan stötta både barn och föräldrar.

Att äta är nämligen en av de mest komplexa handlingar vi gör – hela vår kropp och alla våra sinnen är involverade. Det finns barn som äter ytterst lite eller inte alls, oavsett hur hungriga de blir. Det kan bero på oralmotoriska svårigheter av olika slag, men ofta finns ingen underliggande medicinsk orsak till att barnet har ätsvårigheter. En över- eller underkänslighet för olika sinnesintryck kan vara orsaken.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men kan med fördel också läsas av föräldrar som har barn med ätsvårigheter.

Författaren Kajsa Lamm Laurin är leg. logoped och arbetar med ätande och ätsvårigheter inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne och i eget företag. Hon har många års erfarenhet av barn med neurologiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska diagnoser och intellektuella funktionsnedsättningar. Kajsa Lamm Laurin arbetar också med ätträning för barn som har eller har haft sjukdomar och därför inte kan äta på vanligt sätt.