Bläddra

Barn med särskilda behov : en kunskapsöversikt om funktionsnedsättning

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala och etiska frågor

Barn med särskilda behov : en kunskapsöversikt om funktionsnedsättning

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala och etiska frågor
Köp här
Att som barn födas med, eller tidigt i livet drabbas av, en funktionsnedsättning (fysisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv) innebär ett hårt slag, inte bara för barnet som drabbats, utan även för föräldrarna, syskonen och andra närstående. Barn med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp. De ska som alla andra barn ha lika möjlig­heter att vara delaktiga i samhället. Ytterst är detta en viktig demokratifråga. En och samma funktionsnedsättning kan dock ha olika konsekvenser för de barn som drabbats, beroende på hur omgivningen är utformad när det gäller till exempel hindrande faktorer, tillgänglighet, hjälpmedel och attityder från andra människor. Ofta finns en brist på förståelse för barnets och familjens utsatta situation, vilket även kan förekomma i möten med samhällets professionella vårdgivare. Ett respektfullt bemötande av barn med funktionsnedsättningar och deras familjer bör inkludera kunskap, empati, medmänsklighet och en öppen och inkännande dialog. Denna bok, som är baserad på publicerad forskning, kan med fördel användas på olika utbildningar med fokus på barn med funktionsnedsättningar, t.ex. inom socialt arbete och vårdutbildningar. Förhoppningen är att boken ska ge en gedigen kunskaps­översikt, som bidrar till respekt och förståelse för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.