Bläddra

Barn- och fritidsprogrammet – Reviderad upplaga 1996 med Ändringar och tillägg 1998 : Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer.

Köp här

Barn- och fritidsprogrammet – Reviderad upplaga 1996 med Ändringar och tillägg 1998 : Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer.

Köp här
HAR UTGÅTT, ÄR INTE GILTIG.

I basutbudet ingår 16 program. För varje program presenteras programmål, programmets uppbyggnad i ämnen och kurser, kursplaner i kärnämnen och karaktärsämnen inkl. specialabete med betygskriterier och kommentarer. För varje kurs anges också kurskod och poäng.