Bläddra

Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem

Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Köp här
I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av Sveriges främsta forskare.

- Vilka möjligheter har barn och unga i utsatthet att göra sin röst hörd och bli lyssnade på?
- Vilka skyldigheter och möjligheter har vuxna att tillgodose barns och ungas rätt?
- Hur kan utsatthet, livsvillkor och egna berättelser förstås utifrån forskning, teori och erfarenheter från praktik?

Läs mer
Dessa och många andra frågor kring barn och unga i utsatthet belyses i boken. De medverkande har sin bakgrund och sitt forskningssammanhang inom socialt arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, historia, folkhälsovetenskap, juridik, kriminologi och psykologi.

Boken kan användas som kursbok vid utbildningar inom socialt arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, lärarutbildning med mera, och som stöd vid konkret arbete med barn och unga.

Sagt om boken:
”Barnrättskampen hade varit enklare om vuxna med makt över barn hade läst den här boken. ”

Vendela Carlfjord, förbundsordförande
Rädda Barnens Ungdomsförbund

Om författarna
Linnéa Bruno är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Övriga medverkande författare: Veronika Burcar Alm, Ninni Carlsson, Mehrdad Darvishpour, Kristina Engwall, Ulrika Hallberg, Marcus Herz, Lill Hultman, Philip Lalander, Claes Levin, Elisabet Näsman, Karin Pernebo, David Pålsson, Johanna Schiratzki, Johanna Sköld, Veronica Svärd och Stefan Wiklund.