Bläddra
Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av Sveriges främsta forskare. Vilka möjligheter har barn och unga i utsatthet att göra sin röst hörd och bli lyssnade på? Vilka skyldigheter och möjligheter har vuxna att tillgodose barns och ungas rätt? Hur…
Köp här

Isbn: 9789147133598

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Sannie Wedberg, Sanna Mohr

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Det här är den tredje boken i serien ”En bok om..” av samma författare, denna gång om synligt och osynligt grupptryck. De två andra heter, ”En bok om maktlekar och dolda kränkningar och om att arbeta med olika metoder i barn- och ungdomsgrupper” samt ”En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk och att…
Köp här

Isbn: 9789198412154

Utgivningsår:20191112

Utgivare: Alltid förlag

Mediatyp: BC

av:Erica Giselsson, Jürgen Degner, Annika Wassberg

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Varje dag placeras unga och vuxna på Hem för vård eller boende (HVB). Inte sällan hörs kritiska röster från förtvivlade anhöriga om att deras barn, syskon eller föräldrar far illa på ett HVB-hem och bilden som kablas ut innehåller både självmord, överdoser, sexuella övergrepp och våld; det tycks finnas stora brister i…
Köp här

Isbn: 9789144140070

Utgivningsår:20211103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Björn Tingberg

Kategorier: Barnskydd Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i samhället Välfärd och bidragssystem
”Konventionsstaterna ska /…/ skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård.”Artikel…
Köp här

Isbn: 9789177412465

Utgivningsår:20211029

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anne Forssell

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Den röda tråden i social barnavård tar sin utgångspunkt från Socialstyrelsens omarbetade version av BBIC, Barns behov i centrum. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur de olika stegen i systemet, från aktualisering och planering till uppföljning av insatser, behöver hänga samman genom en röd tråd för god kvalitet i…
Köp här

Isbn: 9789144088525

Utgivningsår:20200729

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnskydd Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
I världen ser vi en historisk ökning av människor som lämnar sina hem på grund av väpnade konflikter, förföljelse eller fattigdom. Det ställer nya krav på bland annat Sveriges förmåga att ta emot och stödja de människor, inte minst barn och unga, som kommer till landet. Vi befinner oss också i en tid där migration och…
Köp här

Isbn: 9789185333974

Utgivningsår:20190319

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC

av:Pontus Folkesson, Britt-Marie Rossiter

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Aspekter av religion Barnskydd Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
År 1919 startade slumsystern adjutant Edla Lindewall Frälsningsarméns barnhem Vårsol i Jönköping. Det var en tid då spanska sjukan härjade och sociala skyddsnät i stor sett inte existerade. Barn levde i fattigdom och sjukdom. 100 år har nu gått, och många är de barn och familjer som har fått hjälp genom Vårsol. I…
Köp här

Isbn: 9789151930770

Utgivningsår:20191010

Utgivare: Frälsningsarmén Vårsol

Mediatyp: BB

Kategorier: Barnskydd Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 svensk lag. Det har medfört ett ökat behov att förstå hur konventionen kan användas i praktiken, vilka utmaningar som finns men också vilka möjligheter den kan ge som svensk lag. Många frågor är ännu obesvarade…
Köp här

Isbn: 9789139022015

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Maria Andersson Vogel

Kategorier: Barnskydd Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Tjejer utgör en tredjedel av de ungdomar som bor vid särskilda ung­­doms­hem. Ändå står nästan alltid killarna i centrum i mediernas rapportering om allmänna, mediala, figurer såsom ”problem­ungdomar”, ”ungdomsbrottslighet” eller ”ungdomsgäng”. I den här boken analyserar författaren tjejers vardag och relationer vid…
Köp här

Isbn: 9789144141053

Utgivningsår:20201026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pernilla Leviner

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Lever Sverige upp till Barnkonventionens krav i fråga om barns rätt till skydd mot brott och utsatthet i sina hemmiljöer? Har socialtjänsten som ytterst ansvarig barnskyddsmyndighet de rättsliga förutsättningarna att skydda barn? Hur förhåller sig föräldrars rätt som vårdnadshavare och rätt till privat- och familjeliv…
Köp här

Isbn: 9789172234215

Utgivningsår:20110503

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Barnahus är en samverkansform mellan myndigheter när barn misstänks vara utsatta för brott. En kärna i verksamheten är att sätta barnets bästa i fokus, men en utmaning för verksamheten är att lagstiftningen begränsar möjligheten till informationsutbyte mellan myndigheterna och därmed möjligheten att föra en samlad…
Köp här

Isbn: 9789144140841

Utgivningsår:20200807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lo Bäcklinder, Marit Arnbom

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Detta är boken som låter dig möta människorna bakom vanvårds­statistiken. Rakt upp och ner får du stifta bekantskap med tretton modiga personer som alla har det gemensamt att de tillbringat en del eller hela sin barndom i fosterhem eller på barnhem. Vissa har haft det bra och fått kravlös kärlek, men desto fler vittnar…
Köp här

Isbn: 9789197841474

Utgivningsår:20111010

Utgivare: Notis

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnskydd Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum, i korridorer och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare…
Köp här

Isbn: 9789172238268

Utgivningsår:20210119

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Backe-Hansen

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Barnskydd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Ettervern er barneverntjenestens siste vindu for å hjelpe unge med barnevernserfaring. Fra barnevern til voksenliv – utfordringer og mestring oppsummerer praktisk og forskningsbasert kunnskap om hvordan ettervernstiltak kan bidra til at unge voksne får et liv de opplever som verdt å leve. Forfatterene…
Köp här

Isbn: 9788202589530

Utgivningsår:20210430

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Barnskydd Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Sverige har liksom nästan alla länder i världen skrivit under Barnkonvetionen som antogs av FN 1989. Däremot hör Sverige inte till de länder som skrivit under FN:s tredje tilläggsprotokoll om en internationell klagomekanism som trädde i kraft 2014. Denna ger barn möjlighet att vända sig till FN:s Barnrättskommitté om…
Köp här

Isbn: 9789187867064

Utgivningsår:20150627

Utgivare: Migra Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. De vanvårdade barnen berättar Presenterar resultaten från intervjuer med 866 personer som utsatts för vanvård i fosterhem, barnhem, ungdomsvårdsskolor eller på andra ställen under åren 1922-2003.Det handlar om barn som utnyttjades i hårt och skadligt arbete, förvägrades utbildning,…
Köp här

Isbn: 9789138236222

Utgivningsår:20111004

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Monica Dahlström-Lannes

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
”Brott ska utredas förutsättningslöst, risker bedömas och barn skyddas. Ändå havererar barns rättsskydd. Barn lider, barn dödas. Efteråt förfasar sig vuxenvärlden. Vad var det som hände? Hur kunde det hända? Varningssignalerna ignoreras och samma misstag begås om och om igen. Myndigheter inte bara sviker, de…
Köp här

Isbn: 9789189065208

Utgivningsår:20220325

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Föreslår skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige. Förslaget innebär att barn i Sverige, oavsett medborgarskap och hemvist, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har någon anknytning till Sverige, ska inte…
Köp här

Isbn: 9789138247174

Utgivningsår:20171206

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället Välfärd och bidragssystem
Några av utredningens förslag i korthet: Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Kvalitetskrav i skyddat boende. Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789138247426

Utgivningsår:20180117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Birgitta Harberg

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Vad kan en barnkonsekvensanalys innehålla? Och hur skriver man en? Det är frågor som den här boken besvarar. Boken förmedlar på ett praktiskt och konkret sätt hur du kan ta hänsyn till FN:s barnkonvention genom att göra barnkonsekvensanalyser för att öka barnets inflytande i sitt egna liv när du fattar beslut som berör…
Köp här

Isbn: 9789172512740

Utgivningsår:20230301

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Den sociala barnavården är ett område som länge har kritiserats för dålig insyn, bristande kunskap och metodik samt i vissa fall ren vanvård. I antologin Ett annat hemma – om samhällets ansvar för placerade barn samlas expertisen inom familjehems- och institutionsvården kring frågan: Hur kan samhället förbättra…
Köp här

Isbn: 9789172057296

Utgivningsår:20110218

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Carolina Lindberg Wiman

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Handboken som gör att alla runt barnet med npf kan hjälpa på bästa sätt Att vara familjehem till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, innebär en hel del utmaningar, och som handläggare eller familjehemskonsulent behöver du kunna stötta familjehemmet…
Köp här

Isbn: 9789177413929

Utgivningsår:20230411

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anna Kaldal, Christian Diesen, Johan Beije, Eva F. Diesen

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
I juni 2009 fick Juridiska institutionen vid Stockholms universitet i uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket att genomföra utvärdering av myndighetssamverkan i gemensamma lokaler kring barn som misstänks vara utsatta för brott, s.k. barnahus. I uppdraget ingick att…
Köp här

Isbn: 9789172234277

Utgivningsår:20101215

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC