Bläddra

Barn- & ungdomsortopedi i öppenvård

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

Barn- & ungdomsortopedi i öppenvård

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Barn- & ungdomsortopedi i öppenvård
I denna reviderade upplaga tas de vanligaste barn- och ungdomsortopediska tillstånden upp.
På ett övergripande och enkelt sätt ger boken råd och stöd till alla som kommer i kontakt med barn och ungdomars ortopediska frågeställningar.