Bläddra
Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Förord Föreliggande bok Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, 3:e upplagan är en genomgående omarbetning och uppdatering av den 2:a upplagan, som utgavs 2004. Den första upplagan härstammar från 1994. Boken är skriven av kollegor verksamma eller nyligen verksamma inom Karolinska Institutet och företrädesvis på…

Isbn: 9789185565764

Utgivningsår:20150306

Utgivare: Karolinska Institutet Universi

Mediatyp: BC

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi
Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är en omfattande grundbok i ortopedi som ger en god och aktuell introduktion till detta föränderliga fält. Boken är uppdelad i tre delar. Del ett behandlar historik, epidemiologi, allmän muskuloskeletal biologi, klinisk undersökning och diagnostik samt…

Isbn: 9789144090849

Utgivningsår:20180820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Emma Holmgren, John Ljunggren

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Biomedicinsk teknik Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi och frakturer Proteser
Vad innebär en höftprotesoperation och hur ser rehabiliteringen ut efteråt? Vi sökte svaret på den frågan för sent, efter att John opererats och drabbats av komplikationer. Att vara välinformerad för att kunna vara delaktig i sin egen vård är viktigt och kunskap ger trygghet. Därav denna bok. Som läsare får du följa…

Isbn: 9789198528879

Utgivningsår:20210809

Utgivare: Parus förlag

Mediatyp: BB

av:Lennart Sandberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Barnortopedi i öppenvård Denna bok tar upp de vanligaste barnortopediska tillstånden inom öppenvården. På ett övergripande och enkelt sätt ger boken råd och stöd till alla som kommer i kontakt med barnortopediska frågeställningar.
Utgått

Isbn: 9789198252699

Utgivningsår:20161014

Utgivare: Barnortopediskt centrum

Mediatyp: BC

av:Gunilla Lundberg

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk provtagning och laboratorieteknik Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Spektrofotometri, kromatografi och elektrofores är några grundläggande laboratorievetenskapliga tekniker som beskrivs i boken. Syftet är att förmedla en principiell förståelse för grundläggande metodik inom det biovetenskapliga området och den utrustning som behövs och hur man använder den. Avsikten är att tillgodose…

Isbn: 9789144078632

Utgivningsår:20131009

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Sundström, Lars Lind

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biomedicinsk teknik Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Forskarstudenter är vana vid att ta till sig nya biomedicinska kunskaper, men kan uppfatta själva forskningsprocessen som invecklad och svårtillgänglig. Handbok i biomedicinsk forskning ger handfasta tips under alla steg av forskningsprocessen – från vetenskapsteori till litteraturöversikt, hypotesgenerering,…

Isbn: 9789147113996

Utgivningsår:20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Forska på biobanksprover – men inte utan information och samtycke Föreslår en ny biobankslag, en lag om samlingar av mänskligt biologiskt material (vävnadsprover). Den nya lagen utgör en omarbetning av den nu gällande biobankslagen. Lagens syfte är oförändrat. Lagen ska reglera hur vävnadsprover, med respekt för…

Isbn: 9789138234693

Utgivningsår:20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biomedicinsk teknik Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Särskilda rättsområden Socialrätt
En översyn av lagstiftningen som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material, s.k. vävnadsprover, och information om proverna i biobanker. Syftet med utredningen är bl.a. att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska…

Isbn: 9789138246108

Utgivningsår:20170523

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Magnus Falk

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Malmö University Health and Society Doctoral Dissertation, 2014:1. English abstract The focus of this thesis is the development and design of direct electron transfer based enzymatic fuel cells, with the possible use in biomedical applications. For biodevice fabrication, macro- and micro-scaled nanostructured gold…

Isbn: 9789171045294

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Deyar Jallal Hadi Mahmood

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Odontologi Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Proteser
Doctoral dissertation in odontology Loss of teeth can affect a person’s self-esteem, social life, appearance and oral function. Reconstruction of a missing tooth has scientifically been shown to increase self-esteem and quality of life and to maintain oral function. For many patients a fixed dental prostheses (FDP) …

Isbn: 9789171044051

Utgivningsår:20170411

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Lennart Sandberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Barn- & ungdomsortopedi i öppenvård I denna reviderade upplaga tas de vanligaste barn- och ungdomsortopediska tillstånden upp. På ett övergripande och enkelt sätt ger boken råd och stöd till alla som kommer i kontakt med barn och ungdomars ortopediska frågeställningar.

Isbn: 9789152749203

Utgivningsår:20230110

Utgivare: Ortholott AB

Mediatyp: BC