Bläddra

Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problematiserar barndom, lärande och ämnesdidaktik i dagens Sverige och belyser frågor kring barndom och förskola i förändring och förskolan som utvecklings- och läromiljö. I bokens avslutande och sammanfattande kapitel diskuterar bokens redaktörer det som undersökts i de olika studierna i relation till dagens krav på en mer kunskapsorienterad förskola. Exempel bland bokens 13 kapitel är: Att göra bruk av barns perspektiv Språkutveckling genom dialogsamspel Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga Friktion som fysikaliskt fenomen Att berika barns musikaliska lyssnande Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskolan och för personer som vill fördjupa sig i frågor om förskolebarns lärande.