Bläddra

Barnen som samhället sviker

Kategorier: Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Barnen som samhället sviker

Kategorier: Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

I den här boken försöker jag att peka på att det fortfarande finns barn som vanvårdas i vårt land. Jag skulle hoppas att denna bok skulle kunna väcka debatt om dessa frågor. I boken medverkar också Gunilla Flodin som skriver och berättar om Far och Morförädrar. Samt Nora Laimani och Lena Andersson som båda ger sina egna berättlser om sina uppväxter och beskriver hur dem blivit behandlade både negativt och positivt av samhället. . Belyser också en del av Socialtjänstens arbete med barnavårdsfrågor. Barnkonventionen. Mänskliga rättigheter. Brustna relationer. Upprättelseutredningen. Och förslag till åtgärder.

Det måste till en nollvision vad gäller vanvården. Historien som vi har gått igenom får inte fortsätta att upprepas. Det måste till ett samhälle där vi verkligen med fullt allvar ställer BARNEN I CENTRUM.

Med varma kramar
Olle Hammarberg