Bläddra

Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63 : Betänkande från Barnkonventionsutredningen (A 2018:3)

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Köp här

Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63 : Betänkande från Barnkonventionsutredningen (A 2018:3)

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Köp här

Syftet med kartläggningen är att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser.