Bläddra

Barnortopedi

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Köp här

Barnortopedi

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Köp här
Utvecklingen inom området barnortopedi har varit och är mycket dynamisk. Föregående upplaga av boken, som gavs ut 2006, var en omarbetning av Danielssons och Willners klassiska bok i ämnet. Sedan dess har mycket hänt, varför det finns ett behov att belysa de i dag använda diagnostiska och terapeutiska metoderna för behandling av barn med frakturer och andra ortopediska tillstånd i rygg, bäcken och extremiteter. Då den nu genomförda omarbetningen har varit mycket omfattande har vi även valt att ändra bokens titel. Barnortopedi vänder sig främst till såväl verksamma ortopeder som ortopeder under vidareutbildning och till barn- och skolläkare. Även sjukgymnaster och skolsjuksköterskor med intresse för barn- och ungdomsortopediska problem kan ha god nytta av boken.