Bläddra
Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Förord Föreliggande bok Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, 3:e upplagan är en genomgående omarbetning och uppdatering av den 2:a upplagan, som utgavs 2004. Den första upplagan härstammar från 1994. Boken är skriven av kollegor verksamma eller nyligen verksamma inom Karolinska Institutet och företrädesvis på…
Köp här

Isbn: 9789185565764

Utgivningsår:20150306

Utgivare: Karolinska Institutet Universi

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Kirurgisk intensivvård Medicin och omvårdnad
Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mekanismer följt av kapitel som tar upp modern diagnostik och behandling av akut intensivvårdskrävande organsvikt.Läs merBoken innehåller konkreta…
Köp här

Isbn: 9789147099580

Utgivningsår:20120504

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Hanne Kjöller

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
”Det här är en bok som gör upp med bilden av överviktiga som slöa, dumma och odisciplinerade. En bok som utifrån ett vetenskapligt perspektiv berättar vad övervikt faktiskt är, hur den uppstår och vad man kan göra åt den. Det är också en samhällskritisk bok som beskriver sveket från läkarkåren och…
Köp här

Isbn: 9789185251568

Utgivningsår:20060404

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av:Lars Leksell

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi
The tools used by the surgeon must be adapted to the task and where the human brain is concerned, they cannot be too refined                                                                                                                                    Lars Leksell, M.D. Doctor Lars Leksell (1907-1986), one of the…
Köp här

Isbn: 9789189323537

Utgivningsår:20211206

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Kirurgi Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Trauma och chock
Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden. Den är både lärobok och instruktiv handbok i primärt omhändertagande på olycksplatsen, under transporten, i akutrummet, under den primära kirurgiska behandlingen samt vid radiologisk diagnostik, anestesi och intensivvård.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147114238

Utgivningsår:20170509

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Göran Lundborg, Anders Björkman

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Den mänskliga handen kan ses som ett sinnesorgan – en hjärnans förlängning mot yttervärlden. Händernas förmåga till både finmotorik och kraftgrepp spelar en avgörande roll och en handskada kan skapa stora problem i yrkeslivet och för möjligheten att uppleva en meningsfull fritid. Denna tredje upplaga av Handkirurgi…
Köp här

Isbn: 9789144088372

Utgivningsår:20150123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 82 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi – ett pricksäkert grundverk som omfattar två av de största kärnämnena i…
Köp här

Isbn: 9789144113494

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johannes Järhult, Karsten Offenbartl, Manne Andersson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapitel genomgått den hittills mest omfattande revideringen av såväl text som bild. Utifrån en humanistisk grundsyn och ett sjuksköterskeperspektiv…
Köp här

Isbn: 9789147127733

Utgivningsår:20190822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Therese Goding

Kategorier: Familj och hälsa Gastrointestinal och kolorektal kirurgi Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälsosam mat Kirurgi Kost och träning Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matlagning för dieter och särskilda hälsotillstånd Medicin och omvårdnad
Ett liv med sleeve är den första svenska hand boken för dig som har gjort eller går i tankar om att göra en sleeve gastrectomy. Innehållet är uppdelat i fyra sektioner som tillsammans ger dig de verktyg du behöver för att uppnå en hälsosam livsstil. Boken varvar råd kring kost och fysisk aktivitet med lättlagade,…
Köp här

Isbn: 9789188769138

Utgivningsår:20180608

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BC

av:Therese Goding

Kategorier: Familj och hälsa Gastrointestinal och kolorektal kirurgi Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälsosam mat Kirurgi Kost och träning Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matlagning för dieter och särskilda hälsotillstånd Medicin och omvårdnad
Ett liv med sleeve eller gastric bypass är den första svenska handboken för dig som har  gjort eller går i tankarna att göra en vikt­operation. Innehållet är uppdelat i fyra sektioner  som tillsammans ger dig de verktyg du behöver för att lättare uppnå en hälsosam livsstil. Boken varvar råd kring kost och fysisk…
Köp här

Isbn: 9789178859016

Utgivningsår:20220916

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BC

av:Christine Kumlien, Jenny Lundmark Rystedt, Martin Almqvist, Malin Andersson, Eva Angenete, Bo-Michael Bellander, Kaisa Bjuresäter, Katarina Björses, Ingrid Bolmsjö, Per Bosemark, Ola Bratt, Jeanette Bäcklund, Anna Börjesson, Eva Carlsson, Maria Cornelius, Hanna de la Croix, Marita Dalvindt, Mikael Ekelund, Mirjam Ekstedt, Anna Ekwall, Peter Elbe, Carina Elmqvist, Anna Forsberg, Susanne Georgsson, Louise Hafsten, Annette Holst Hansson, Ami Hommel, Kjell Ivarsson, Jenny Jakobsson, Linda Jensen, Marie Joelsson, Göran Laurell, Annette Lennerling, Hans Lindgren, Martin Lindsten, Synnöve Lott, Marlene Malmström, Daniel Millbourn, Christina Monsen, Carl Montán, Niklas Nielsen, Johan Nilsson, Ulrica Nilsson, Erik Nordenström, Aron Onerup, Mona Persenius, Eva I Persson, Karin Pukk Härenstam, Helena Rosén, Annica Rosvall, Maria Sandberg, Ann Sohl, Katja Stenström Bohlin, Malin Sternby-Eilard, Helena Thulin, Ylva Tiblom Ehrsson, Hanne Tønnesen, Ann-Christin von Vogelsang, Eva Walberg, Kristina Åhsberg

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Böckerna Omvårdnad & kirurgi samt Omvårdnad & medicin är resultatet av ett gemensamt projekt som har lett fram till dessa två skräddarsydda publikationer för sjuksköterskeutbildningen. I den nya uppdaterade upplagan förser innehållet läsaren med aktuella heltäckande kunskaper inom två viktiga kärnämnen i…
Köp här

Isbn: 9789144132402

Utgivningsår:20220126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eric Hagelin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi och frakturer Sjukgymnastik
Du som fysioterapeut behöver vara påläst och uppdaterad inför mötet med en akut skadad eller opererad patient. Du bör kunna ge patienten svar på vanliga frågor om aktuell skada, genomförd kirurgi, rehabiliteringens innehåll och prognos. I denna bok presenteras ett urval vanliga och mindre vanliga ortopediska diagnoser…
Köp här

Isbn: 9789144129983

Utgivningsår:20220504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christian Olin

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Thoraxkirurgi och hjärtkirurgi
»På ena sidan av patienten stod en beduinliknande figur. Bara glasögonen var synliga. Det var professor Clarence Crafoord som hade öppnat hjärtat…« Så berättar författaren Christian Olin om sitt första möte med en av de mest kända hjärtkirurgerna i slutet av 50-talet. En händelse som blev avgörande för Olins egen…
Köp här

Isbn: 9789197904247

Utgivningsår:20110505

Utgivare: Migra Förlag

Mediatyp: BB

av:Olle Ljungqvist, Peter Naredi, Malin Sund, Henrik Thorlacius, Roland Andersson, Eva Angenete, Bertil Axelsson, Mikael Bergenheim, Martin Björck, Katarina Björses, Lena Blomgren, Mikael Bodelsson, Ola Bratt, Johan Dabrosin Söderholm, Helene Engstrand Lilja, Lars I Eriksson, Per Flisberg, Jan Frisell, Bengt Gerdin, Anders Gottsäter, Lars Hagander, Folke Hammarqvist, Per Hellman, Oskar Hemmingsson, Torbjörn Holm, Christian Ingvar, Leif Israelsson, Marie-Lois Ivarsson, Bengt Jeppsson, Jan Johansson, Viktor Johanson, Lars-Owe Koskinen, Emilie Krite Svanberg, Fredrik Liedberg, Stefan Lindskog, Jenny Löfgren, Maria Mani, Niklas Marklund, Agneta Montgomery, Pär Myrelid, Johan Nilsson, Magnus Nilsson, Per Nilsson, Jörgen Nordenström, Pär Nordin, Jonas Nygren, Ingmar Näslund, Michael Olausson, Torsten Olbers, Roger Olofsson Bagge, Sara Regnér, Per Sandström, Anders Själander, Lovisa Strömmer, Peter J Svensson, Ingvar Syk, Anders Sylvan, Anders Thorell, Carl-Magnus Wahlgren, Göran Wallin, Anders Wanhainen, Tomas Wester, Andreas Wladis

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Den femte upplagan av Kirurgi ger läsaren kunskap om modern kirurgisk diagnostik och behandling. Den nya läkarutbildningen leder till läkarlegitimation och ska förbereda den blivande läkaren för framtidens hälso- och sjukvård med mål som patientsäkerhet, kvalitet, prioriteringar, global medvetenhet och bemötande av…
Köp här

Isbn: 9789144134239

Utgivningsår:20210119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Henrik Düppe, Acke Ohlin

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Utvecklingen inom området barnortopedi har varit och är mycket dynamisk. Föregående upplaga av boken, som gavs ut 2006, var en omarbetning av Danielssons och Willners klassiska bok i ämnet. Sedan dess har mycket hänt, varför det finns ett behov att belysa de i dag använda diagnostiska och terapeutiska metoderna för…
Köp här

Isbn: 9789144138923

Utgivningsår:20210803

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johannes Järhult, Miden Melle-Hannah

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Akut kirurgi beskriver handläggningen av patienter som söker för akut kirurgisk sjukdom eller skada. För varje tillstånd får läsaren snabbt överblick över orsaker, anamnes, kliniska fynd, diagnostik, utredning och akuta behandlingsåtgärder. Här ges också information om vilken utredning och behandling som normalt följer…
Köp här

Isbn: 9789147114245

Utgivningsår:20140908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Kirurgi är ett komplett och skräddarsytt läromedel vars innehåll är anpassat till de svenska kursmålen i kirurgi. Dess pedagogiska upplägg, sammanfattningar i faktarutor och detaljerade illustrationer gör det lätt för läsaren att ta till sig kirurgiska kunskaper. I denna nionde upplaga har all text reviderats och…
Köp här

Isbn: 9789147112982

Utgivningsår:20170919

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Anna Ekwall, Anna M Jansson, Jenny Lundmark Rystedt, Christine Kumlien, Sara Adolfsson, Martin Almqvist, Malin Andersson, Eva Angenete, Valentina Bala, Bo-Michael Bellander, Mariette Bengtsson, Per Bergenzaun, Kaisa Bjuresäter, Katarina Björses, Katja Stenström Bohlin, Ingrid Bolmsjö, Per Bosemark, Ola Bratt, Jeanette Bäcklund, Anna Börjesson, Eva Carlsson, Maria Cornelius, Hanna de la Croix, Marita Dalvindt, Karl Dreja, Eva Drevenhorn, Ylva Tiblom Ehrsson, Mikael Ekelund, Mirjam Ekstedt, Peter Elbe, Carina Elmqvist, Einar Eriksson, Cecilia Follin, Anna Forsberg, Anders Frid, Susanne Georgsson, Magdalena Annersten Gershater, Anders Gottsäter, Agneta Gånemo, Louise Hafsten, Camilla Hage, Annette Holst Hansson, Ami Hommel, Karin Pukk Härenstam, Gabriella Isma, Nazim Isma, Kjell Ivarsson, Jenny Jakobsson, Linda Jensen, Marie Joelsson, Ann-Cathrin Jönsson, Anneli Jönsson, Charlotte Kerrén, Daniel Klintman, Jenny Klintman, Emelie Kull, Göran Laurell, Mikael Lehtihet, Annette Lennerling, Hans Lindgren, Martin Lindsten, Synnöve Lott, Marlene Malmström, Thomas Mandl, Daniel Millbourn, Beata Molin, Christina Monsen, Carl Montán, Niklas Nielsen, Johan Nilsson, Ulrica Nilsson, Erik Nordenström, Fredrik H. Nyström, Gisela Olsson, Aron Onerup, Annica Palmgren, Mona Persenius, Rebecca Gagnemo Persson, Eva I Persson, Anna Kjällquist Petrisi, Maria Planck, Fredrik Resman, Helena Rosén, Annica Rosvall, Maria Sandberg, Ann Sohl, Malin Sternby-Eilard, Peter Thorén, Tonje Thorvaldsen, Helena Thulin, Jenny Aronsen Torp, Christina Trollmo, Hanne Tønnesen, Ann-Christin von Vogelsang, Eva Walberg, Kristina Åhsberg

Kategorier: Kirurgi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 93 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi – ett pricksäkert grundverk som omfattar två av de största kärnämnena i…
Köp här

Isbn: 9789144132303

Utgivningsår:20220127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carin Ritzén Sick

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Transplantationskirurgi
I juli 1999 dog det hjärta som Carin Ritzén Sick föddes med. Då orkade det inte längre pumpa blod och liv i henne. I dag, sex år senare, pumpas ännu blod och liv i Carin, men nu är det ett annat hjärta som arbetar. Hon fick det av en mycket yngre person vars liv slutade samtidigt som hennes nya liv började. Carins…
Köp här

Isbn: 9789185251513

Utgivningsår:20051020

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av:Henry Marsh

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Henry Marsh, en av Englands mest framstående neurokirurger, berättar här om sin långa karriär. Han har under sina trettio år i yrket räddat mångas liv, men också ödelagt andras. Hans memoarer är upplagda som en rad fallstudier och tonen är omväxlande svart, humoristisk, varm och känslosam. Marsh beskriver olika sorters…
Köp här

Isbn: 9789174614015

Utgivningsår:20150922

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:Jan Arlebrink

Kategorier: Den medicinska professionen Kirurgi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Transplantationskirurgi
Organtransplantation är ett komplext, känsligt och högaktuellt område – i början av 2022 utfördes till exempel den första transplantationen av ett grishjärta till en människa, vilket väckte stor uppmärksamhet. Den här boken vill ställa frågor kring organtransplantation med ett etiskt och existentiellt perspektiv. En…
Köp här

Isbn: 9789144140001

Utgivningsår:20220713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144035857

Utgivningsår:20040622

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lena Hultman, Johannes Järhult

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Akut ortopedi beskriver hur man handlägger patienter som kommer till akutmottagningen med skador eller sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. För varje tillstånd beskrivs kortfattat vad läsaren ska och kan göra själv, men också när det är lämpligt att konsultera en mer erfaren kollega. Boken inleds med att kort beskriva…
Köp här

Isbn: 9789147094011

Utgivningsår:20101123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Emma Holmgren, John Ljunggren

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Biomedicinsk teknik Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi och frakturer Proteser
Vad innebär en höftprotesoperation och hur ser rehabiliteringen ut efteråt? Vi sökte svaret på den frågan för sent, efter att John opererats och drabbats av komplikationer. Att vara välinformerad för att kunna vara delaktig i sin egen vård är viktigt och kunskap ger trygghet. Därav denna bok. Som läsare får du följa…
Köp här

Isbn: 9789198528879

Utgivningsår:20210809

Utgivare: Parus förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Kirurgi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urologi
Detta är en ny lärobok i barnkirurgi och barnurologi och ersätter boken Barnkirurgi, vars första upplaga kom ut 1993. Stora för­ändringar har skett inom ämnet, varför väsentliga delar av boken är omarbetade. Den rikt illustrerade boken sammanställer den aktuella kunskapen om incidens, etiologi, symtom, utredning,…
Köp här

Isbn: 9789144071510

Utgivningsår:20151106

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176190524

Utgivningsår:20141021

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av:Urban Lindgren, Olle Svensson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Under senare år har behandlingen av sjukdomar och skador i rörelseapparaten fortsatt att utvecklas i snabb takt. Ny metodik, bättre operationsinstrument och en enorm utveckling inom radiologi och farmakologi har givit möjligheter till effektivare behandling. Boken Ortopedi är en etablerad lärobok som pedagogiskt…
Köp här

Isbn: 9789147105397

Utgivningsår:20140812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Anita Andersson

Kategorier: Kirurgi Kosmetisk kirurgi Medicin och omvårdnad Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi
Den estetiska kirurgin har på kort tid blivit en del av våra vardagliga samtal och fått stor plats i olika populära medier. De tjänster som den estetiska kirurgin erbjuder har blivit faktiska möjligheter för den som önskar förändra sitt utseende. Denna etablering har skett mot bakgrund av en kritik där den estetiska…
Köp här

Isbn: 9789172036888

Utgivningsår:20050331

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:Gunnar Sandersjöö, Mikael Sansone, Jon Karlsson, Paul Gerdhem, Viktor Lindgren, Nicklas Olsson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Den vuxna människokroppen är uppbyggd av mer än 200 ben vilka har den gemensamma egenheten att samtliga kan frakturera, på olika sätt och på olika ställen. Varje enskild fraktur kan sedan presentera sig med varierande symptom, ha varierande grad av instabilitet, variera i betydelse för kroppens funktion och ha…
Köp här

Isbn: 9789144175287

Utgivningsår:20230728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ben Carson, Cecil Murphey

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Dr Benjamin Carson ör professor i neurokirurgi, plastikkirurgi, onkologi och pediatrik, och ansvarig för neurokirurgiska barnavdelningen på John Hopkins Medical Institutions. Han har skrivit tre bästsäljare – Gifted Hands, Think Big och The Big Picture. Han sitter i bolagsstyrelsen för bland andra Kellogg’s…
Köp här

Isbn: 9789188430083

Utgivningsår:20161116

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av:Tor-Göran Henriksson, Jan Hirsch

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Behandlingen av ansiktsskador har en alldeles särskild betydelse eftersom den inte bara eftersträvar att i största möjliga utsträckning återställa funktion i form av t.ex. syn, ögonrörelser, näsandning, gapförmåga, tuggfunktion, känsel och mimik utan även utseende. Möjligheten att exakt reponera ansiktsfrakturer och…
Köp här

Isbn: 9789144008998

Utgivningsår:19991112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144024189

Utgivningsår:20040316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pernilla Stenström

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
The principle of non-discrimination and its exceptions play an essential role in relation to safeguard measures. According to WTO law safeguard measures are to be applied in a non-discriminative manner, which means that they shall target all imports of the product at issue irrespective of their origin. This principle…
Köp här

Isbn: 9789187651717

Utgivningsår:20140423

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144032122

Utgivningsår:20050830

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Henry Marsh

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
I Bekännelser – En neurokirurg berättar om liv och död fortsätter Henry Marsh historien om sitt yrkesliv. Han har gått i pension och lämnat sin tjänst som överläkare, lättad över att slippa verka i det brittiska sjukvårdssystemet som han är frustrerad över.Men hans karriär är inte slut, Marsh återvänder gång på…
Köp här

Isbn: 9789174619300

Utgivningsår:20170908

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:Anna Blommengren, Birgitta Olgren, Ingrid Berggren, Marie Fält, Elvira Grahn, Amina Guenna Holmgren, Catrin Johansson, Margareta Jonsson, Ann-Christin von Vogelsang, Annika Åkerlind

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Denna bok inom neurokirurgisk vård med fokus på omvårdnad, beskriver framför allt den specifika omvårdnad som patienter med neurokirurgiska sjukdomar är i behov av. Boken har reviderats och uppdaterats av ett flertal författare och utgår från en struktur i omvårdnadsprocessen enligt ICNP 2019, International…
Köp här

Isbn: 9789144141589

Utgivningsår:20230124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Clausson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Thoraxkirurgi och hjärtkirurgi
Treatment with an ICD (implantable cardioverter defibrillator) is today a well-established therapy for patients who survived ventricular fibrillation, or with known ventricular arrhythmias. It is also indicated for patients with a high risk of developing such arrhythmias. The use of these devices is constantly…
Köp här

Isbn: 9789174635966

Utgivningsår:20141231

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Trond Dehli, Ole Kristian Losvik, Benjamin Rajabi

Kategorier: Kirurgi Kirurgiska tekniker Medicin och omvårdnad
Er du medisinstudent i kirurgisk praksis eller lege i spesialisering (LIS)? Da er denne håndboken skrevet nettopp for deg! Det å være kirurg er spennende, men det kan også være nervepirrende. Som kirurg tar du mange avgjørelser om diagnostikk og behandling. Enten det er store eller små avgjørelser, er det ikke alltid…
Köp här

Isbn: 9788202666538

Utgivningsår:20200526

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Bengt Jeppsson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789144043555

Utgivningsår:20051130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB