Bläddra
Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Detta är ingen bok för den som precis börjat sin karriär inom kirurgin. Den riktar sig i stället till kirurger som redan har kunnande inom kroppens anatomi och öppen kirurgisk teknik men som vill skaffa sig en djupare förståelse och kunskap om indikationer, kontraindikationer samt förberedelser inför olika…
Köp här

Isbn: 9789144128504

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Förord Föreliggande bok Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, 3:e upplagan är en genomgående omarbetning och uppdatering av den 2:a upplagan, som utgavs 2004. Den första upplagan härstammar från 1994. Boken är skriven av kollegor verksamma eller nyligen verksamma inom Karolinska Institutet och företrädesvis på…
Köp här

Isbn: 9789185565764

Utgivningsår: 20150306

Utgivare: Karolinska Institutet Universi

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Boken ger en djupgående presentation av benmetabolismen och den mekaniska påverkan på benet, benets utveckling från unga år till åldrandet samt av osteoporos och sjukdomens orsaker. Den ger en detaljrik beskrivning av diagnostik, utredning och handläggning av osteoporos. Osteoporos utgör en av de avgörande…
Köp här

Isbn: 9789144122403

Utgivningsår: 20190410

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Kirurgin har under de senaste åren genomgått en omfattande utveckling vilken möjliggjorts genom ny medicinsk-teknisk utrustning, nya operations­metoder och medicinska framsteg inom kirurgin och närliggande special­iteter. I denna fjärde upplaga av Kirurgi har författarna breddat basen för boken och strävat efter att…
Köp här

Isbn: 9789144099842

Utgivningsår: 20160126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Christian Olin

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Thoraxkirurgi och hjärtkirurgi
»På ena sidan av patienten stod en beduinliknande figur. Bara glasögonen var synliga. Det var professor Clarence Crafoord som hade öppnat hjärtat…« Så berättar författaren Christian Olin om sitt första möte med en av de mest kända hjärtkirurgerna i slutet av 50-talet. En händelse som blev avgörande för Olins egen…
Köp här

Isbn: 9789197904247

Utgivningsår: 20110505

Utgivare: Migra Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Kirurgi Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Trauma och chock
Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden. Den är både lärobok och instruktiv handbok i primärt omhändertagande på olycksplatsen, under transporten, i akutrummet, under den primära kirurgiska behandlingen samt vid radiologisk diagnostik, anestesi och intensivvård.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147114238

Utgivningsår: 20170509

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har lett fram till dessa två skräddarsydda publikationer för sjuksköterskeutbildningen. Innehållet förser läsaren med heltäckande kunskaper inom två viktiga kärnämnen i utbildningen. Målsättningen är att, på ett…
Köp här

Isbn: 9789144088860

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johannes Järhult, Karsten Offenbartl

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapitel genomgått den hittills mest omfattande revideringen av såväl text som bild.Läs merUtifrån en humanistisk grundsyn och ett…
Köp här

Isbn: 9789147108107

Utgivningsår: 20130517

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 82 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi – ett pricksäkert grundverk som omfattar två av de största kärnämnena i…
Köp här

Isbn: 9789144113494

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johannes Järhult, Karsten Offenbartl, Manne Andersson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapitel genomgått den hittills mest omfattande revideringen av såväl text som bild.Läs merUtifrån en humanistisk grundsyn och ett…
Köp här

Isbn: 9789147127733

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Göran Lundborg, Anders Björkman

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Den mänskliga handen kan ses som ett sinnesorgan – en hjärnans förlängning mot yttervärlden. Händernas förmåga till både finmotorik och kraftgrepp spelar en avgörande roll och en handskada kan skapa stora problem i yrkeslivet och för möjligheten att uppleva en meningsfull fritid. Denna tredje upplaga av Handkirurgi…
Köp här

Isbn: 9789144088372

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176190524

Utgivningsår: 20141021

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Johannes Järhult, Miden Melle-Hannah

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Akut kirurgi beskriver handläggningen av patienter som söker för akut kirurgisk sjukdom eller skada. För varje tillstånd får läsaren snabbt överblick över orsaker, anamnes, kliniska fynd, diagnostik, utredning och akuta behandlingsåtgärder. Här ges också information om vilken utredning och behandling som normalt följer…
Köp här

Isbn: 9789147114245

Utgivningsår: 20140908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Kirurgisk intensivvård Medicin och omvårdnad
Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mekanismer följt av kapitel som tar upp modern diagnostik och behandling av akut intensivvårdskrävande organsvikt.Läs merBoken innehåller konkreta…
Köp här

Isbn: 9789147099580

Utgivningsår: 20120504

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Henry Marsh

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Henry Marsh, en av Englands mest framstående neurokirurger, berättar här om sin långa karriär. Han har under sina trettio år i yrket räddat mångas liv, men också ödelagt andras. Hans memoarer är upplagda som en rad fallstudier och tonen är omväxlande svart, humoristisk, varm och känslosam. Marsh beskriver olika sorters…
Köp här

Isbn: 9789174614015

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Lind & Co, Weidenfeld & Nicolson

Mediatyp: BB

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Kirurgi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urologi
Detta är en ny lärobok i barnkirurgi och barnurologi och ersätter boken Barnkirurgi, vars första upplaga kom ut 1993. Stora för­ändringar har skett inom ämnet, varför väsentliga delar av boken är omarbetade. Den rikt illustrerade boken sammanställer den aktuella kunskapen om incidens, etiologi, symtom, utredning,…
Köp här

Isbn: 9789144071510

Utgivningsår: 20151106

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Clausson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Thoraxkirurgi och hjärtkirurgi
Treatment with an ICD (implantable cardioverter defibrillator) is today a well-established therapy for patients who survived ventricular fibrillation, or with known ventricular arrhythmias. It is also indicated for patients with a high risk of developing such arrhythmias. The use of these devices is constantly…
Köp här

Isbn: 9789174635966

Utgivningsår: 20141231

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Anita Andersson

Kategorier: Kirurgi Kosmetisk kirurgi Medicin och omvårdnad Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi
Den estetiska kirurgin har på kort tid blivit en del av våra vardagliga samtal och fått stor plats i olika populära medier. De tjänster som den estetiska kirurgin erbjuder har blivit faktiska möjligheter för den som önskar förändra sitt utseende. Denna etablering har skett mot bakgrund av en kritik där den estetiska…
Köp här

Isbn: 9789172036888

Utgivningsår: 20050331

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Kirurgi är ett komplett och skräddarsytt läromedel vars innehåll är anpassat till de svenska kursmålen i kirurgi. Dess pedagogiska upplägg, sammanfattningar i faktarutor och detaljerade illustrationer gör det lätt för läsaren att ta till sig kirurgiska kunskaper.Läs merI denna nionde upplaga har all text reviderats och…
Köp här

Isbn: 9789147112982

Utgivningsår: 20170919

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
”Det här är en bok som gör upp med bilden av överviktiga som slöa, dumma och odisciplinerade. En bok som utifrån ett vetenskapligt perspektiv berättar vad övervikt faktiskt är, hur den uppstår och vad man kan göra åt den. Det är också en samhällskritisk bok som beskriver sveket från läkarkåren och…
Köp här

Isbn: 9789185251568

Utgivningsår: 20060404

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Carin Ritzén Sick

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Transplantationskirurgi
I juli 1999 dog det hjärta som Carin Ritzén Sick föddes med. Då orkade det inte längre pumpa blod och liv i henne. I dag, sex år senare, pumpas ännu blod och liv i Carin, men nu är det ett annat hjärta som arbetar. Hon fick det av en mycket yngre person vars liv slutade samtidigt som hennes nya liv började. Carins…
Köp här

Isbn: 9789185251513

Utgivningsår: 20051020

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Bo S Lindberg

Kategorier: Den medicinska professionen Kirurgi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Kirurgins historia har skildrats i flera olika böcker. Kirurgernas historia har däremot aldrig blivit föremål för en samlad framställning. Bo S. Lindbergs bok Kirurgernas historia: Om badare, barberare och fältskärer fyller en viktig lucka i den svenska medicinhistorien. Här berättas för första gången om kirurgerna som…
Köp här

Isbn: 9789150626551

Utgivningsår: 20171219

Utgivare: Medicinhistoriska museet Uppsala, Kph Trycksaksbolaget

Mediatyp: BB

av: Tor-Göran Henriksson, Jan Hirsch

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Behandlingen av ansiktsskador har en alldeles särskild betydelse eftersom den inte bara eftersträvar att i största möjliga utsträckning återställa funktion i form av t.ex. syn, ögonrörelser, näsandning, gapförmåga, tuggfunktion, känsel och mimik utan även utseende. Möjligheten att exakt reponera ansiktsfrakturer och…
Köp här

Isbn: 9789144008998

Utgivningsår: 19991112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Märit Wallander, Mattias Lorentzon, Andreas Kindmark

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Osteoporos har historiskt sett varit ett medicinskt område som främst skötts av specialintresserade läkare och i periferin av andra stora folksjukdomar. Det senaste decenniet har man alltmer börjat lyfta fram osteoporos och frakturer som ett prioriterat område inom sjukvården och högre krav ställs på att fler behärskar…
Köp här

Isbn: 9789144113814

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Claes Lauritzen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kirurgi Medicin och omvårdnad Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
PLASTIKKIRURGENS RESA Om musik och skönhet, barn och kirurgi Claes Lauritzen PLASTIKKIRURGENS RESA Om musik och skönhet, barn och kirurgi Claes Lauritzen Redan som medicine kandidat sökte Claes Lauritzen upp den omtalade docenten Bengt Johanson som var chef på den Plastikkirurgiska Kliniken. Målet var hans tillstånd…
Köp här

Isbn: 9789187119835

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: Axplock, Dardedze holografija S.A.

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144024189

Utgivningsår: 20040316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Anders Sölveborn

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> En person som kommer in på akuten med t ex en idrottsskada har knappast någon skylt runt halsen som upplyser om vad han eller hon lider av. Här gäller det att handla…
Köp här

Isbn: 9789172274778

Utgivningsår: 20070514

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BZ

av: Lena Hultman, Johannes Järhult

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Akut ortopedi beskriver hur man handlägger patienter som kommer till akutmottagningen med skador eller sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. För varje tillstånd beskrivs kortfattat vad läsaren ska och kan göra själv, men också när det är lämpligt att konsultera en mer erfaren kollega.Boken inleds med att kort beskriva…
Köp här

Isbn: 9789147094011

Utgivningsår: 20101123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: James R. Doty

Kategorier: Ande, kropp och själ Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Hälsa, relationer och personlig utveckling Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Personliga berättelser
Förändra livet i grunden genom att först förstå hjärnan och hjärtat. James Doty är ett ensamt barn. Hans pappa försvinner ofta hemifrån flera veckor i sträck för att dricka, och hans mamma är svårt sjuk. Han har inga riktiga vänner utan…
Köp här

Isbn: 9789187505881

Utgivningsår: 20161003

Utgivare: Massolit Förlag, Penguin

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144032122

Utgivningsår: 20050830

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Ben Carson, Cecil Murphey

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Dr Benjamin Carson ör professor i neurokirurgi, plastikkirurgi, onkologi och pediatrik, och ansvarig för neurokirurgiska barnavdelningen på John Hopkins Medical Institutions. Han har skrivit tre bästsäljare – Gifted Hands, Think Big och The Big Picture. Han sitter i bolagsstyrelsen för bland andra Kellogg’s…
Köp här

Isbn: 9789188430083

Utgivningsår: 20161116

Utgivare: Livets Ords Förlag, Review & Herald Publishing Assc. och The Zondervan Corporation, ScandBook AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187651861

Utgivningsår: 20140429

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144035857

Utgivningsår: 20040622

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Urban Lindgren, Olle Svensson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Under senare år har behandlingen av sjukdomar och skador i rörelseapparaten fortsatt att utvecklas i snabb takt. Ny metodik, bättre operationsinstrument och en enorm utveckling inom radiologi och farmakologi har givit möjligheter till effektivare behandling. Boken Ortopedi är en etablerad lärobok som pedagogiskt…
Köp här

Isbn: 9789147105397

Utgivningsår: 20140812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Pernilla Stenström

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
The principle of non-discrimination and its exceptions play an essential role in relation to safeguard measures. According to WTO law safeguard measures are to be applied in a non-discriminative manner, which means that they shall target all imports of the product at issue irrespective of their origin. This principle…
Köp här

Isbn: 9789187651717

Utgivningsår: 20140423

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Bengt Jeppsson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789144043555

Utgivningsår: 20051130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Henry Marsh

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kirurgi Medicin och omvårdnad Neurokirurgi Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
I Bekännelser – En neurokirurg berättar om liv och död fortsätter Henry Marsh historien om sitt yrkesliv. Han har gått i pension och lämnat sin tjänst som överläkare, lättad över att slippa verka i det brittiska sjukvårdssystemet som han är frustrerad över.Men hans karriär är inte slut, Marsh återvänder gång på…
Köp här

Isbn: 9789174619300

Utgivningsår: 20170908

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad
Kirurgi är ett komplett och skräddarsytt läromedel vars innehåll är anpassat till de svenska kursmålen i kirurgi. Dess pedagogiska upplägg, sammanfattningar i faktarutor och detaljerade illustrationer gör det lätt för läsaren att ta till sig kirurgiska kunskaper.Läs merI denna nionde upplaga har all text reviderats och…
Köp här

Isbn: 9789147108114

Utgivningsår: 20130802

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB