Bläddra

Barnskötare : att främja utveckling och lärande

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Barnskötare : att främja utveckling och lärande

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Barnskötaren ska i sitt uppdrag i förskolan främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att man som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår sitt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.

I boken Barnskötare – Att främja utveckling och lärande möter vi två erfarna och professionella barnskötare. Utifrån egna erfarenheter hämtade från mötet med barnen i vardagen belyser de barnskötarens uppdrag kopplat till läroplanen, Lpfö 18.

Författarna vill stärka barnskötare i deras yrkesroll och höja statusen för barnskötaryrket, ett yrke med det viktiga uppdraget att ge alla barn i förskolan en bra start i livet.

Ur innehållet:

  • Vad säger läroplanen om barnskötarnas roll i undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet?

  • Hur ser barnskötarens uppdrag ut jämfört med förskollärarens och vad innebär ett professionellt förhållningssätt? Det är några frågor som författarna diskuterar.

  • Praktiska råd om till exempel kommunikation i mötet med vårdnadshavare, kollegor och barn.

  • Exempel på hur arbetslag kan arbeta med kollegialt lärande.

Boken vänder sig till såväl erfarna barnskötare som till dem som är nyutbildade eller som funderar på att utbilda sig till barnskötare. Den kan med fördel användas på barnskötarutbildningen.

Maria Nygren är utbildad barnskötare med vidareutbildningen Den lärande förskolan på högskolenivå.

Ramona Krantz är utbildad barnskötare och har gått Skolverkets Påbyggnadsutbildning för barnskötare.

Både Maria och Ramona har arbetat i förskola i över 20 år både i kommunal och privat regi.