Bläddra

Bättre hälsa på arbetsplatsen : om arbetsmiljöekonomi, produktivitet och arbetsmiljöstyrning

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher

Bättre hälsa på arbetsplatsen : om arbetsmiljöekonomi, produktivitet och arbetsmiljöstyrning

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
Författarna ger här organisationer oavsett inriktning ett ramverk för att kunna arbeta med arbetsmiljöstyrning. I ramverket integreras de centrala styrprocesserna som strategier och mål med stödprocesser som information, organisation, ansvar och belöningar samt en interaktiv kommunikation och ständig utvärdering. Det är ett grundläggande synsätt på arbetsplatshälsa som är avgörande för en lyckad integrering. Arbetsmiljö får inte isoleras. För att konkretisera ramverket använder författarna tre olika typer av organisationer som exempel.

Läs mer
Boken beskriver även vad forskningen säger om vad arbetsmiljön betyder för produktiviteten och lönsamheten. Författarna hänvisar till studier som påvisar behovet av adekvata åtgärder, som justeringar av arbetsmiljö, arbetsuppgifter, utrustning och ledning, för att reducera produktivitetsförluster som konsekvens av bristande hälsa eller arbetsmiljö.

Boken vänder sig till alla som kan påverka arbetsplatshälsan och arbetsmiljön inom såväl privata som offentliga organisationer. Dit hör chefer, hälsovårdsspecialister, skyddsombud men också politiker och finansiärer liksom studenter med inriktning på arbetsplatshälsa och arbetsmiljöfrågor.

Om författarna
Ulf Johanson är professor emeritus i företagsekonomi knuten till Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Emmanuel Aboagye är med.dr i medicinsk vetenskap och är forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.