Bläddra

Bed och arbeta : om religionsfrihet i arbetsliv och skola

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap

Bed och arbeta : om religionsfrihet i arbetsliv och skola

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Får man ha muslimsk sjal på sig i skolan? Varför får man inte vara ledig på fredagar istället för söndagar? Måste man skaka hand när man hälsar på någon?

Denna bok behandlar religionsfrihet i arbetsliv och skola. Uppmärksamheten är främst inriktad på omfattningen och tillåtligheten av manifestationer som anger sig vila på religiös grund. Vägran av samvetsskäl att utföra uppgifter inom anställningens ram eller som omfattas av elevrollen behandlas också. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett genomgående tema.

Läs mer
Bed och arbeta (ora et labora) är en gammal levnadsregel som visar hur genomsyrat det västerländska livet är av den kristna religionen. Den sätter till stor del ramarna för det dagliga livet och arbetet. Men denna situation förändras. Religiös mångfald håller på att bli en realitet. Nästan dagligen möter vi någon religiöst motiverad manifestation i skolan eller på arbetsplatsen.
Förväntningarna idag i religiöst hänseende är att religionsfrihet skall råda principiellt och praktiskt. Med religionsfrihet skall förstås frihet till religion, religionsutövning, religiös mångfald och religiös jämställdhet men också frihet från religion och religionsutövning. Religiös enhetlighet skall bytas mot religiös mångfald.

Om författarna
Reinhold Fahlbeck är professor emeritus vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.