Bläddra

BeGreppbart – Queer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

BeGreppbart – Queer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Queerteorin har fått stort genomslag inom forskning och debatt om kön, genus och sexualitet. I den här boken presenteras ”klassisk” amerikansk queerteori och utvecklingen av queerforskningen fram till idag. Den diskuterar de spänningar som uppstår i en sociologisk tillämpning och erbjuder en analys av den lokala utformningen av perspektivet i Sverige och Norden.

Läs mer
Sagt om boken
”Berg och Wickman betonar queerteorins samhällsrelevans. Ett normkritiskt perspektiv ifrågasätter det som vanligen upplevs som normalt, naturligt och självklart. Denna bok är ett viktigt bidrag till den samhällsvetenskapligt inriktade queerteorin och den sammanfattar på ett kärnfullt sätt de senaste 20 årens queerdebatter såväl i Sverige som internationellt.”
Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Lunds universitet
BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.

Om författarna
Martin Berg är fil.dr i sociologi och universitetslektor i sociologi vid högskolan i Halmstad. Jan Wickman, pol.dr, är verksam som forskare vid Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vid universitetet i Oslo.