Bläddra

BeGreppbart – Samhällskontrakt

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

BeGreppbart – Samhällskontrakt

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Med hjälp av sociologiska perspektiv ger författaren exempel på hur begreppet samhällskontrakt kan användas för att begripliggöra samtida samhällsfenomen.
BeGreppbart Samhällskontrakt berör fundamentala frågor kring samhällets organisering och styrning. I boken ges en idéhistorisk introduktion och en sociologisk bearbetning av begreppet i relation till aktuella samhällsfenomen som arbete och välfärd, jämlikhet, parallellsamhällen och politiska utopier.

Läs mer
Boken ger läsaren:
- en introduktion till begrepp som varit framträdande i ämnen som statsvetenskap och filosofi under århundraden.
- ett sociologiskt perspektiv på detta begrepp, vilket också gör den mer tvärvetenskapligt relevant.
- hjälp att reflektera över hur kontraktsteoretiska perspektiv kan vara användbara för att förstå olika samhällsproblem, såsom kriminalitet, parallellsamhällen, välfärdsfrågor, normer och värderingar.

Boken ingår i serien BeGreppbart som är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och kan användas både som komplement till huvudböcker eller kombineras för att täcka in en hel kurs. BeGreppbart-böckerna ger en fördjupad förståelse för de viktigaste områdena och begreppen. Seriens redaktörer är Mats Börjesson och Alf Rehn.

Sagt om boken
Samhällskontrakt är ett begrepp som ofta dyker upp i offentligheten, både i politiska debatter och i andra diskussioner. Men begreppet kan användas för att beteckna många olika idéer, och därför är det viktigt att både känna till den idéhistoria det bygger på, och hur det används idag. Boken kom till som en konsekvens av ett forskningsprojekt kring ungas förhållningssätt till arbete, där en av utgångspunkterna var att samhällskontraktet kring arbete var under omförhandling. Detta ledde till funderingar kring vad begreppet egentligen betyder, hur det används, av vem, och i vilka syften. Bokens unika bidrag är att begreppet utforskas ur ett kritiskt sociologiskt perspektiv, vilket är användbart för att problematisera hur det kan användas. /Christian Ståhl, författare

Om författarna
Christian Ståhl är professor i sociologi vid Linköpings universitet, och forskar om arbetsliv och välfärdssystem.