Bläddra

Berätta! – Inspiration och teknik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Berätta! – Inspiration och teknik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Boken Berätta! - Inspiration och teknik ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, och en kulturell identitet som inspirerar dig som är förskolepedagog, lärare eller bibliotekarie att utveckla ditt eget berättande. Här finns många exempel på hur muntligt berättande kan praktiseras och initieras i vardagen.


Berätta! ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.