Bläddra

Berusningens politiska aritmetik : utredning, kvantifiering och avpolitisering inom den svenska berusningspolitiken under rekordåren

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Köp här

Berusningens politiska aritmetik : utredning, kvantifiering och avpolitisering inom den svenska berusningspolitiken under rekordåren

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Köp här
Vetenskap syftar till att säkra kunskap, men är samtidigt en osäker process. Det märks exempelvis om man skärskådar relationen mellan vetenskap och politik i den svenska välfärdsstaten. I detta häfte undersöks och diskuteras utifrån ett vetenskapshistoriskt perspektiv hur berusningspolitiken utformades och begripliggjordes under 1960- och 1970-talen. Särskild vikt läggs vid den betydelse som statistiska kvantifieringar kom att få för att etablera kunskap.