Bläddra

Beslut! – – om jag får bestämma

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Beslut! – – om jag får bestämma

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Vi fattar dagligen en mängd beslut. En del beslut är vi knappt medvetna om medan andra medvetet arbetas fram under lång tid – något man ibland kallar intuitiva respektive rationella beslut.

Denna Nyckel går igenom dessa beslutsmodeller, men beskriver också vad ett bra beslut bör innehålla, hur man fattar impopulära beslut och hur man undviker de värsta fallgroparna vid beslutsfattande.

Under fliken Extramaterial hittar du digitalt komplement: ett web­b­aserat verktyg för att struk­turera och dokumentera rationella beslut samt personlighets­testen ”Jungs person­typer”.