Bläddra

Beteendet framför allt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Beteendet framför allt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Har du någonsin önskat att det fanns små enkla knep som kunde lösa några av dina mest vanliga ledarskapsdilemman? Vill du veta varför vissa saker är så energikrävande för dig när andra ledare tycks hantera dem utan större ansträngning? Skulle det vara hjälpsamt för dig att få utveckla din ledarstil utan att för den skull behöva bli en annan person? Innehållet i denna bok kan ge dig svar och tips omkring bland annat dessa frågor och många fler kopplat till ditt operativa ledarskap. Den här boken är till för dig som vill: - fortsätta vara resultatinriktad och samtidigt utveckla din relationsmässiga fingertoppskänsla - fortsätta vara inspirerande och samtidigt utveckla din konkreta handlingskraft - fortsätta vara planerande och samtidigt utveckla din spontana lösningsförmåga - fortsätta vara högt kvalitetsinriktad och samtidigt utveckla ditt okonventionellatänkande Lars Sjödin Fil mag. ledarskap, beteendevetare arbetar somkonsult, föreläsare och utbildare. Han är certifierad i fem olikaDISC-instrument och har under många år arbetat med DISC-modellen inom bland annat offentlig sektor, näringsliv och idrottsrörelsen. Tidigare böcker: DISC – en stilstudie av beteenden kommunikation påverkanspsykologi (JNJ). Ledarskapets 4:edimension (JNJ) och Tänk om – att arbeta med social kompetens i skolan (Studentlitteratur).