Bläddra

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken : en lägesbeskrivning

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken : en lägesbeskrivning

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här