Bläddra

Bild för högstadiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: formgivning
Köp här

Bild för högstadiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: formgivning
Köp här
Bygger på framgångsrika Digilär Bild 7-9 med fokus på visuell kommunikationKlassrumsnära med tydlig struktur som varvar teori, bildanalys och praktiska övningarKreativa och roliga uppgifter med olika tekniker, material & verktygGer eleven användbar kunskap om normer, bildrättigheter, mediebilder, samtida och historisk konst och arkitektur.
Nya kursplaner

Digilär Bild följer de nya kursplanerna för 2022 och täcker hela dess innehåll. Läromedlet har en tydlig struktur för att göra det möjligt att pröva kunskapskraven i kursplanerna flera gånger på många olika sätt. Till läromedlet följer en tydlig lärarhandledning där förslag på upplägg under alla högstadieår ges.

Visuell kommunikation

Läromedlet är uppbyggt kring ett elevnära och elevaktivt arbetssätt med fokus på det kommunikativa: visuell litteracitet. Elever lär sig hur bilder skapas, hur bilder kan tolkas och hur vi kritiskt kan granska bildbudskap.

Till varje ämnesområde i läromedlet finns det bildanalysuppgifter, praktiska och sådana som ska tolkas, som ger en god grund för elever att utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och delta i samhället på ett visuellt kommunikativt sätt. Det finns även fördjupningsuppgifter kopplat till varje ämnesområde i läromedlet där eleverna kan framställa bilder med hjälp av olika verktyg, tekniker och material.

Text och bild

Texterna som presenterar de övergripande ämnesområden i läromedlet är skrivna på ett intresseväckande och informativt sätt - men fortfarande med bilden i centrum! Texterna innehåller särskilt utvalda betydelsebärande bilder som i flera fall presenteras med hjälp av filmklipp och bildberättelser.

Texterna är korta och kopplar tydligt till de analysuppgifter och fördjupningsuppgifter som finns i läromedlet. De är skrivna utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som ska stötta alla elever i sin läsning.