Bläddra
Köp här

Isbn: 9789171800480

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Adastra Läromedel

Mediatyp: BE

av: Åsa Fant Perdsjö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: formgivning
Tummen upp! Kartläggning i de praktisk-estetiska ämnena är, till skillnad från Libers övriga Tummen upp!, en lärarbok i varje ämne. I dessa lärarböcker ingår förslag på praktiska aktiviteter/uppgifter för att kunna kartlägga och bedöma elevernas kunskaper utifrån Lgr11, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag,…
Köp här

Isbn: 9789147119837

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av: Matilda Åhall

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: formgivning
I lärarhandledningen finns ett antal modellektioner där eleverna får utveckla sina förmågor i bild, både när det gäller analytiskt tänkande och praktiskt skapande. Därefter följer två tematiska arbetsområden som ger goda förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat. Du får även stöd i hur du kan jobba med formativ…
Köp här

Isbn: 9789127461550

Utgivningsår: 20220822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE