Bläddra

Bildning och paradox : en idéskrift

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Bildning och paradox : en idéskrift

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
"Till bildningsbegreppet hör förmågan att kunna upprätthålla dubbla perspektiv, att kunna se både möjligheter och gränser och att kunna se såväl likheter som skillnader mellan människans olika konstnärliga och vetenskapliga aktiviteter. Detta är något radikalt annorlunda än att vara "flexibel", ett honnörsord i tiden utan substans och riktning. Att vara bildad är att ha utvecklat sitt omdöme så att man kan leva i och hantera paradoxala fält som är typiska för praktisk verksamhet under utveckling." Bo Göranzon